Foto i Digitalarkivet
1911 Kvæfjord kommune (etter 1900-inndelinga)
Klikk gardsnamn for å sjå biletet.
Følgjande bilete finst:

  Bjørneraa
  Bjørneraa

Gard:
Bjørneraa
Fotograf:
Ukjent, Før 1950
Lagt inn av:
Leif Høybakk, Stavanger

Bildet viser gården Elvik på Inner-Bjørnrå. Bildet er tatt før huset ble bygget på i begynnelsen på 1950 tallet. Det opprinnele huset var fraktet hit fra et ukjent sted, og så ble det påbygd en ark og en sval. Senere ble det påbygd en del til på høyre side av huset.

 

Biletet er lagt inn for følgjande hushald i folketeljinga frå 1900:
WebAlbum © Jan Oldervoll 2006