Foto i Digitalarkivet
1917 Ibestad kommune (etter 1900-inndelinga)
Klikk gardsnamn for å sjå biletet.
Følgjande bilete finst:

  Ukjent gard
  Aanstad
  Fugleberg

Gard:
Fotograf:
,
Lagt inn av:
,

 

$ar skriv:

Biletet er lagt inn for følgjande hushald i folketeljinga frå 1900:
WebAlbum © Jan Oldervoll 2006