Foto i Digitalarkivet
1922 Bardu kommune (etter 1900-inndelinga)
Klikk gardsnamn for å sjå biletet.
Følgjande bilete finst:

  Sætermoen søndre
  Sætermo
  Hundorp
  Kirkemo
  Toftager
  Berg nedre
  Kirkenær (Strimmelen af)
  Alstad
  Alsgaard
  Haugen
  Dalberg
  Nerlid
  Alstad
  Hegge

Gard:
Sætermoen søndre
Fotograf:
Ukjent fotograf, Ca 1900
Lagt inn av:
Bodil og Ola S. Haugli, Bardu

Fotografiet er tatt av en omreisende fotograf. Bildet viser gården Haugen (Setermoen søndre), og er tatt fra Toftakerhøyden mot den nyetablerte militærleiren. Steilia i bakgrunnen. Et par år senere ble gården fraflyttet pga Forsvarets etablering på Setermoen. Huslyden flyttet til en annen del av eiendommen.

 

Bjørn G Ganger skriv:

Bildet er trolig tatt av major Jackwich som var kommandant på Setermoen på den tiden. Jeg har en rekke bilder han har tatt fra Setermoen.

Bodil Haugli skriv:

Jeg vil gjerne at de som har flere fotografier fra Setermoen fra denne tiden tar kontakt med meg. Spesielt de bildene som major Jackwich tok!
Biletet er lagt inn for følgjande hushald i folketeljinga frå 1900:
WebAlbum © Jan Oldervoll 2006