Foto i Digitalarkivet
1922 Bardu kommune (etter 1900-inndelinga)
Klikk gardsnamn for å sjå biletet.
Følgjande bilete finst:

  Sætermoen søndre
  Sætermo
  Hundorp
  Kirkemo
  Toftager
  Berg nedre
  Kirkenær (Strimmelen af)
  Alstad
  Alsgaard
  Haugen
  Dalberg
  Nerlid
  Alstad
  Hegge

Gard:
Toftager
Fotograf:
Ola S. Haugli, 2004
Lagt inn av:
Bodil og Ola S. Haugli, Bardu

Toftakerstua slik den står i dag på Bardu Bygdetun Forsvaret overtok gården i 1903. Huslyden reiste til Amerika. Våningshuset ble flyttet fra Toftaker til infanterileiren muligens i 1908, og ble brukt som verksted for skomaker og skredder. På 1970-tallet ble huset flyttet til Bardu Bygdetun.

 

Biletet er lagt inn for følgjande hushald i folketeljinga frå 1900:
WebAlbum © Jan Oldervoll 2006