Foto i Digitalarkivet
1924 Målselv kommune (etter 1900-inndelinga)
Klikk gardsnamn for å sjå biletet.
Følgjande bilete finst:

  Fosmo
  Fosmo
  Fosmo

Gard:
Fosmo
Fotograf:
Gamle Målselv, prospektkort, 1890
Lagt inn av:
Olav Momrak-Haugan, Hauggrend

Fossmo gard i den tida den hadde si 'storhetstid'. Den store kvite bygningen er 'Engelskmannstua' bygd av John Fossmo i 1871, seld og rive i 1925. Bygningen til høgre for denne med endevegg mot lesar er den gamle hovudbygningen, denne står enno. Dei andre husa er burte og tunet vart i 1963 innvia som 'Fossmo Bygdetun', avd. av Målselv bygdemuseum. Det er seinare utvida med fleire tilflytta bygningar. (Kjelde: Musumsbrosjyre og særoppgåve.)

 

Olav Momrak-Haugan skriv:

Eit skjøte til Ole Johnsen av 31te mai 1836 nyttar namnet 'Bardofosmo'.
Biletet er lagt inn for følgjande hushald i folketeljinga frå 1900:
WebAlbum © Jan Oldervoll 2006