Foto i Digitalarkivet
1925 Sørreisa kommune (etter 1900-inndelinga)
Klikk gardsnamn for å sjå biletet.
Følgjande bilete finst:

  Vestnesklauven

Gard:
Vestnesklauven
Fotograf:
Ukjent, Ukjent
Lagt inn av:
Oddrun Thomassen Flovik, Finnsnes

 

Biletet er lagt inn for følgjande hushald i folketeljinga frå 1900:
WebAlbum © Jan Oldervoll 2006