Foto i Digitalarkivet
1934 Tromsøysund kommune (etter 1900-inndelinga)
Klikk gardsnamn for å sjå biletet.
Følgjande bilete finst:

  Kvalnes
  Mjelde søndre

Gard:
Kvalnes
Fotograf:
Tollef Bakkland - sannsynligvis, ca 1900-02
Lagt inn av:
Terje Kvalness, Kvalnes, 9106 Straumsbukta

Forsamling i ukjent anledning foran stuebygninga til min farfar Jens Pedersen, Kvalnes. Han står selv inne i hagen, skjegget og med kasjettlue. Farmor Alette står foran i rutet forkle med sine to døtre på hver side. Når tid huset ble bygd er ukjent men først på 1800-tallet bodde hans farfar på sletta under bakken, kalles for Gammelgården fremdeles. Riksvei 862 går like under den nederste gutten. Huset står fremdeles, og gården har vært i fam. eie siden 1719. Nedarvet fra far til sønn. Gården til venstre hører også med til samme.

 

Biletet er lagt inn for følgjande hushald i folketeljinga frå 1900:
WebAlbum © Jan Oldervoll 2006