Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
Emigranter fra Trondheim 1867-1930
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker

Me har følgjande databasar for same kommune:

 1. 1801-telling for 1601 Tronhjem
 2. 1865-telling for 1601 Throndhjem
 3. 1900-telling for 1601 Trondhjem
 4. Branntakstprotokoller for Trondheim 1885-1940
 5. Pasienter ved Reitgjerdet pleiestiftelse 1861-1869
 6. 1875-telling for 1601 Trondheim
 7. Statistikk: gifte/fødte/døde i Trondheim 1735-1815
 8. Forlikskommisjonen i Trondheim 1795-1804
 9. Gravsteinar ved kyrkjegardar i Trondheim
 10. Kommisjonsakten fra Trondhjems hospital 1812
 11. Døypte i Trondheim Domsokn 1866-1877
 12. Innflytta til Trondheim Domsokn 1866-1877
 13. Konfirmerte i Trondheim Domsokn 1866-1877
 14. Utflytta frå Trondheim Domsokn 1866-1877
 15. Vaksinerte i Trondheim Domsokn 1866-1867
 16. Vigde i Trondheim Domkirke 1866-1877
 17. Dødfødde i Trondheim Domsokn 1866-1877
 18. Gravlagde i Trondheim Domsokn 1866-1877
 19. Dødfødde i Trondheim Domsokn 1877-1891
 20. Døypte i Trondheim Domsokn 1877-1890
 21. Innflytta til Trondheim Domsokn 1877-1891
 22. Konfirmerte i Trondheim Domsokn 1878-1891
 23. Utflytta frå Trondheim Domsokn 1877-1891
 24. Vigde i Trondheim Domkirke 1877-1891
 25. Gravlagde i Domsoknet i Trondheim 1877-1891
 26. Tvangsarbeidarar i Trondheim 1850-1867
 27. Vaksinerte i Trondheim 1802-1821
 28. Gravlagde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1840-1852
 29. Gravlagde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1852-1859
 30. Gravlagde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1860-1872
 31. Gravlagde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1873-1879
 32. Gravlagde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1880-1903
 33. Innflytta i Vår Frue kirke i Trondheim 1865-1879
 34. Innflytta i Vår Frue kirke i Trondheim 1880-1912
 35. Utflytta frå Vår Frue kirke i Trondheim 1865-1876
 36. Utflytta frå Vår Frue kirke i Trondheim 1880-1912
 37. Døypte i Vår Frue Kirke i Trondheim 1860-1872
 38. Konfirmerte i Vår Frue Kirke i Trondheim 1880-1901
 39. Vigde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1873-1879
 40. Vigde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1880-1901
 41. Døypte i Vår Frue Kirke i Trondheim 1873-1879
 42. Døypte i Vår Frue Kirke i Trondheim 1880-1891
 43. Dødfødde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1843-1852
 44. Dødfødde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1852-1859
 45. Dødfødde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1860-1872
 46. Dødfødde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1873-1879
 47. Dødfødde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1880-1904
 48. Konfirmerte i Vår Frue Kirke i Trondheim 1856-1872
 49. Konfirmerte i Vår Frue Kirke i Trondheim 1873-1879
 50. Vigde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1860-1872
 51. Borgarleg vigde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1880-1917
 52. Dødsfall i Trondheim 1908-1930 (med lakuner)
 53. Dødsfall i Trondheim 1920-1923
 54. Dødfødde i Trondheim Domkirke 1891-1911
 55. Døypte i Trondheim Domkirke 1891-1910
 56. Fødde av dissentere i Trondheim Domkirke 1891-1901
 57. Innflytta til Trondheim Domkirke 1891-1910
 58. Utflytta frå Trondheim Domkirke 1891-1909
 59. Konfirmerte i Trondheim Domkirke 1891-1911
 60. Dødfødde i Ila kirke, Trondheim 1879-1895
 61. Døypte i Ila kirke, Trondheim, 1879-1886
 62. Gravlagde i Ila kirke, Trondheim 1879-1895
 63. Konfirmerte i Ila kirke, Trondheim 1879-1895
 64. Vigde i Ila kirke, Trondheim 1879-1886
 65. Fødde av dissentere i Ila kirke, Trondheim 1880-1894
 66. Fødde av dissentere i Vår Frue Kirke, Trondheim 1886-1909
 67. Vigde i Trondheim Domkirke 1891-1911
 68. Vigde dissentere i Trondheim Domkirke 1892-1911
 69. Gravlagde dissentere i Trondheim Domkirke 1894-1908
 70. Gravlagde i Trondheim Domkirke 1891-1911
 71. Register: Arrestanter i Leinstrand 1823-1845
 72. Arrestantar i Leinstrand 1823-1845
 73. Forhandlingsprotokoll for distriktsforsamlingane i kjøpstadene Trondhjem og Levanger 1828-1903
 74. Register: Karakterprotokollar for Trondhjems Tekniske Læreanstalt 1870-1914
 75. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1870-1890
 76. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1890-1899
 77. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1900-1907
 78. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Karakterprotokoll 1907-1914
 79. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Hospiterende elever 1870-1914
 80. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1802-1817
 81. Trondhjems Tekniske Læreanstalt: Gaveprotokoll 1870-1915
 82. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1818-1821
 83. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1822-1825
 84. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1826-1831
 85. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1832-1836
 86. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1837-1845
 87. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1846-1859
 88. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1860-1866
 89. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1866-1876
 90. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1875-1893
 91. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1875-1900
 92. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1876-1892
 93. Stadsfysikus i Trondhjem: Vaksinasjonsprotokoll 1893-1903
 94. Register over gravlagde ved Gamle Ilen kirke i Trondheim 1885-1903
 95. Borgarar i Trondheim 1818
 96. Den Frivillige Nattepatruljeforening 1842-1848
 97. Trondhjems Brannretts inntekter og utgifter 1768-1828
 98. Manntall over Trondhjem bys befolkning og deres yrker, 23. februar 1736
 99. Kommuneteljinga 1925 for Trondhjem
 100. Innsette ved Trondhjem Tugthus 1737-1824
 101. Innsette ved Trondhjem Tugthus 1751-1763
 102. Borgarkompania i Trondheim 1710-1799
 103. Døypte i Bakke sokn (Bakklandet) i Strinda prestegjeld 1841-1850
 104. Konfirmerte i Bakke sokn (Bakklandet) i Strinda prestegjeld 1841-1850
 105. Vigde i Bakke sokn (Bakklandet) i Strinda prestegjeld 1841-1850
 106. Dødfødde i Bakke sokn (Bakklandet) i Strinda prestegjeld 1841-1850
 107. Gravlagde i Bakke sokn (Bakklandet) i Strinda prestegjeld 1841-1850
 108. Innflytta til Bakke sokn (Bakklandet) i Strinda prestegjeld 1841-1850
 109. Utflytta frå Bakke sokn (Bakklandet) i Strinda prestegjeld 1841-1850
 110. Døypte i Bakklandet prestegjeld 1851-1860
 111. Dødfødde i Bakklandet prestegjeld 1851-1860
 112. Konfirmerte i Bakklandet prestegjeld 1851-1860
 113. Vigde i Bakklandet prestegjeld 1851-1860
 114. Gravlagde i Bakklandet prestegjeld 1851-1860
 115. Innflytta til Bakklandet prestegjeld 1851-1860
 116. Utflytta frå Bakklandet prestegjeld 1851-1860
 117. Døypte i Bakklandet prestegjeld 1861-1865
 118. Gravlagde i Bakklandet prestegjeld 1861-1865
 119. Konfirmerte i Bakklandet prestegjeld 1861-1865
 120. Vigde i Bakklandet prestegjeld 1861-1865
 121. Døypte i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1866-1877
 122. Vigde i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1866-1877
 123. Pantebok 2C 06 for Trondheim by 1720-1733 (pdf 2mb)
 124. Pantebok 2C 07 for Trondheim by 1746-1761 (pdf 4mb)
 125. Døypte i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1878-1892
 126. Døypte i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1893-1900
 127. Fødde barn av dissenterar i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1880-1910
 128. Døypte i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1901-1908
 129. Døypte i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1908-1910
 130. Døypte i Ila kirke, Trondheim 1887-1908
 131. Døypte i Vår Frue Kirke i Trondheim 1892-1915
 132. Døypte i Hospitalet, Regionssykehuset og Kretsfengselet i Trondheim 1868-1915
 133. Døypte i Lademoen sokn i Trondheim 1908-1915
 134. Døypte i Trondheim Domkirke 1840-1857
 135. Døypte i Trondheim Domkirke 1857-1865
 136. Døypte i Vår Frue Kirke i Trondheim 1840-1859
 137. Vigde i Vår Frue kirke i Trondheim 1840-1859
 138. Vigde i Vår Frue Kirke i Trondheim 1902-1935
 139. Vigde i Lademoen sokn i Trondheim 1926-1935
 140. Vigde i Ila kirke i Trondheim 1886-1895
 141. Vigde i Ila kirke i Trondheim 1896-1915
 142. Vigde i Ila kirke i Trondheim 1923-1935
 143. Vigde i Hospitalet sokn i Trondheim 1868-1935
 144. Vigde i Trondheim Domkirke 1840-1865
 145. Vigde i Trondheim Domkirke 1911-1921
 146. Kommunal folketeljing for 1660 Strinda frå 1934
 147. Vigde i Trondheim Domkirke 1921-1934
 148. Vigde i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1878-1892
 149. Vigde i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1893-1900
 150. Vigde i Bakklandet (Bakke) prestegjeld 1901-1911
 151. Vigde i Byneset prestegjeld 1846-1859 i Sør-Trøndelag
 152. Vigde i Byneset prestegjeld 1859-1877 i Sør-Trøndelag
 153. Vigde i Byneset prestegjeld 1878-1897 i Sør-Trøndelag
 154. Vigde i Byneset prestegjeld 1898-1923 i Sør-Trøndelag
 155. Vigde i Byåsen sokn i Strinda prestegjeld 1854-1896 i Sør-Trøndelag
 156. Vigde i Byåsen sokn i Strinda prestegjeld 1897-1942 i Sør-Trøndelag
 157. Vigde i Moholt sokn i Strinda prestegjeld 1916-1935 i Sør-Trøndelag
 158. Vigde i Moholt sokn i Strinda prestegjeld 1930-1941 i Sør-Trøndelag
 159. Døypte i Byåsen sokn i Strinda prestegjeld 1856-1881 i Sør-Trøndelag
 160. Døypte i Byåsen sokn i Strinda prestegjeld 1881-1896 i Sør-Trøndelag
 161. Døypte i Byåsen sokn i Strinda prestegjeld 1897-1914 i Sør-Trøndelag
 162. Døypte i Byåsen sokn i Strinda prestegjeld 1914-1915 (1929) i Sør-Trøndelag
 163. Døypte i Trondheim Domkirke 1911 (januar til mars)
 164. Døypte i Trondheim Domkirke 1911-1915 (1931)
 165. Vigde i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1895-1910 i Sør-Trøndelag
 166. Vigde i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1910-1937 i Sør-Trøndelag
 167. Døypte i Moholt sokn i Strinda prestegjeld 1907-1915 i Sør-Trøndelag
 168. Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1823-1840 i Sør-Trøndelag
 169. Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1841-1849 i Sør-Trøndelag
 170. Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1850-1859 i Sør-Trøndelag
 171. Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1860-1877 i Sør-Trøndelag
 172. Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1878-1894 i Sør-Trøndelag
 173. Døypte i Lade sokn i Strinda prestegjeld 1895-1910 i Sør-Trøndelag
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.180.188 sider. I dag: 1366.


Søketid: 0,07 sekund.