Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
Døypte i Bergen 1668-1815
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker

Me har følgjande databasar for same kommune:

 1. Døde i Bergen 1668-1815
 2. Døde i Bergen 1912-1972
 3. Undersøkelseskommisjonen 1804 - 1805 Bergen:
 4. Folketeljing 1815 for Bergen
 5. Folketelling 1891 for Bergen
 6. Bergen Town 1945 (tysk okkupasjon i Bergen våren 1945)
 7. Koppskatt for Bergen 1645
 8. Slaver ved Bergenhus festning 1767-1810
 9. Borgerskap i Bergen 1600-1751
 10. Borgarbrev Bergen 1866-1916
 11. Gravlagde i Bergen 1881-1911
 12. Lemmer ved Enkefattighuset 1711-1817
 13. Bergen jordmorskole, jordmødre 1862-1919
 14. Kommunikanter i Korskirken 1689
 15. Kommunikantar Korskirken, Bergen, 1790
 16. Kommunikanter i Korskirken 1800-1801
 17. Koppskatt 1683 for Bergen
 18. Koppskatt for Bergen 1689
 19. Matroser i Bergen 1754-1800
 20. Kommunikantar Nykirken, Bergen, 1790
 21. Utstedte pass til Amerika fra Bergen 1842-1860
 22. Skipslister Bergen-Quebec 1865-73
 23. Lemmer ved Sander Kaaes Stiftelse 1769-1815
 24. Skipslister, Bergen-New York 1871-1873
 25. Sjømilitær rulle, Bergen 1727
 26. Lemmer ved St. Catharina fattighuset 1773-1777
 27. Lemmer ved Stranges Stiftelse 1762-1816
 28. Formuestaksering Bergen 1657
 29. Verditakster for Bergen 1645
 30. Vigde i Bergen 1663-1816
 31. Vigde i Bergen 1816-1911
 32. 1801-telling for 1301 Bergen
 33. 1865-telling for 1301 Bergen
 34. 1900-telling for 1301 Bergen
 35. Kart over Bergen ca. 1900
 36. Emigranter fra Bergen 1874-1930
 37. Gesellar i Bergen 1675-1763
 38. Gesellar i Bergen 1755-1837
 39. Drengar innflytta til Bergen 1671-1760
 40. Bergens handelsflåte 1688
 41. Elevprotokollen for Bergen Katedralskole 1749-1867
 42. Ringingar for døydde personar i Mariakirken 1660-1
 43. Negotianter i Bergen 1702
 44. Liste over røysteføre for kommuneval i Bergen 1904
 45. Liste over røysteføre i Bergen for Stortingsval 1906
 46. Fattigskatt i Nykirkesoknet 1757
 47. Overgang rode-gatenavn i Bergen 1906-1907
 48. Gravlagde i Bergen 1816-1886
 49. Fengselpresten i Bergen: kopibok med utgåande brev
 50. Pasienter ved Pleiestiftelsen no. 1 1865-1900
 51. Pasienter ved St. Jørgen 1687-1822
 52. Pasienter på St. Jørgen Hospital 1822-
 53. 1875-tellingen, bergenske skip i utenriksfart
 54. Liste over fattige i Bergen 1800
 55. Døde i Bergen (sentrum) 1973-1975
 56. Eksamener ved Tanks skole, Bergen 1874-1883
 57. Innsette i fengslet i Bergen 1850-1875
 58. Innsette på slaveriet i Bergen 1851-1878
 59. Innsette på Tukthuset i Bergen 1850-75 (1838-85)
 60. Tvangsarbeidarar i Bergen 1850-1875
 61. Militær loddtrekningsliste for Bergen ca.1850-75
 62. Loddtrekningsliste for Bergen ca. 1860-1890
 63. Konfirmerte i Domkirken i Bergen 1763-1780
 64. Konfirmerte i Domkirken, Bergen 1781-1791
 65. Døpte m/fadre i Nykirken, Bergen 1700-1780 (bare ektefødt)
 66. Døypte med fadrar i Nykirken i Bergen 1669-1676
 67. Elevar ved Bergen katedralskole 1930-47
 68. Elevar ved Bergen katedralskole 1948-1999
 69. Elevar ved Bergen katedralskole 1860-1929
 70. Døpte, uektefødt, med fadre i Nykirken i Bergen, 1742-1820
 71. Register til pantebok for Bergen 1680-1691
 72. Grunnboka for Bergen 1686-1696
 73. Døde i St. Olav sokn i Bergen 1927-1980
 74. Koppskatten 1675 for Bergen
 75. Lemmer på St. Jørgens Hospital 1781
 76. Statistikk: gifte/fødte/døde i Bergen stift 1735-1
 77. Register: dombok for byfogden i Bergen frå 1699
 78. Ofre etter eksplosjonen i Bergen 20. april 1944
 79. Døde i Domkirken sokn i Bergen 1912-1980
 80. Døde i Korskirken sokn i Bergen 1912-1991
 81. Døde i St. Markus sokn i Bergen 1921-1961
 82. Gravstøtter i Bergen sentrum
 83. Folketeljing 1875 for Bergen
 84. Førarkort i Bergen 1927
 85. 1885-teljinga for Bergen
 86. Register: Dombok for Bergen 1700
 87. Engelsk etterretning om tyske anlegg i Bergen
 88. Politiske fangar i Bergen 1943-1944
 89. Fadrar til dåp i Domkirken i Bergen 1719-1780
 90. Fattigmanntal for Bergen 1864-1895
 91. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 1. avd. 1864-1878
 92. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 1. avd. 1878-1885
 93. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 1. avd. 1886-1891
 94. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 1. avd. 1891-1895
 95. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 2. avd. 1864-1878
 96. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 2. avd. 1878-1886
 97. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 2. avd.1886-1891
 98. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 2. avd. 1891-1895
 99. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 3. avd. 1886-1891
 100. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 3 avd. 1878-1885
 101. Fattigmanntalsprot. for Bergen, 3. avd. 1891-1895
 102. Heimstavnprotokoll for Bergen 1854-1856
 103. Heimstavnprotokoll for Bergen 1856-1859
 104. Heimstavnprotokoll for Bergen 1859-1863
 105. Heimstavnprotokoll for Bergen 1863-1868
 106. Heimstavnprotokoll for Bergen 1868-1874
 107. Heimstavnprotokoll for Bergen 1874-1878
 108. Heimstavnprotokoll for Bergen 1878-1881
 109. Heimstavnprotokoll for Bergen 1881-1884
 110. Lemmer på tukthuset i Bergen 1771-1776
 111. Register til heimstavnprotokollar 1854-1883
 112. Portrettfotografi frå Gamle Bergen Museum
 113. Tvangsarbeidarar i Bergen 1876-1888
 114. Dombok for Bergen frå 1699
 115. Dombok for Bergen frå 1700
 116. Nabobok for Svensgården i Bergen 1598 - ca 1700
 117. Forhandlingsprotokoll for Katastrofeutvalgets antikvariske komite i Bergen, 1944
 118. Rådstueprotokoll for Bergen 1592-1594
 119. Register av Dombok for byfogden i Bergen 1701
 120. Dombok for Bergen 1701
 121. Register av Dombok for byfogden i Bergen 1711
 122. Døypte m/fadre i Korskirken i Bergen 1686-1760
 123. 1714-manntall for Bergen
 124. Manntall over Bergen bys innvånere 9. mai 1714 (databaseversjon)
 125. Ligningsmanntall for Krigsstyr av Bergen by, unntatt de geistlige og kontoriske, 1713
 126. Ligningsmanntall for Krigsstyr av Bergen by, unntatt de geistlige og kontoriske, 1715
 127. Sollieds skifteavskrifter for Bergen 1675-1852
 128. Ovenformynderrulle for Bergen av 1714
 129. Magistratens reguleringsforslag for allmenninger i Bergen 1702, med stiftamtmannens anbefaling for Kongen (12/6 1702)
 130. Beretning om det tyske Kontor i Bergen, 12/8 1718 (Betreffend das teutsche Kontor in Bergen)
 131. Bergensborgere som residerer i Nordlandene - ca 1666
 132. Overformynderrulle for Bergen av 1703
 133. Ligningsmanntall for Krigsstyr 1712 av Bergen by
 134. Tillegg til ligningsmanntallet for Krigsstyr 1712 av Bergen by med tilgangs- og avgangslister
 135. Ligningsmanntall for Krigsstyr av geistligheten i Bergen by 1715
 136. Register av Dombok for byfogden i Bergen 1702
 137. Register: dombok for Bergen 1703
 138. Dombok for Bergen 1703
 139. Dombok for Bergen 1702
 140. Døypte i Bergen 1816-1894
 141. Register: Dombok for Bergen frå 1814
 142. Dombok for Bergen frå 1814
 143. Register: Dombok for Bergen frå 1815
 144. Dombok for Bergen frå 1815
 145. Skifteakter for Bergen 1782-1796
 146. Register: Mannskapslister for Bergen 1790
 147. Register: Dombok for Bergen 1813
 148. Dombok for Bergen 1813
 149. Mannskapslister for Bergen 1790
 150. Gravlagde i Maria sokn i Bergen 1914-1965
 151. Konfirmerte i Laksevåg prestegjeld 1892-1903
 152. Register: Dombok for byfogden i Bergen 1701
 153. Register: Dombok for Bergen 1816
 154. Kommisjonsprotokoll 1808-1809 i saka mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
 155. Vedlegg til kommisjonssaka 1808-1809 mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
 156. Overkriminalrettens dom i saka mot losane som førde inn den britiske fregatten Tartar
 157. 1875-teljing for 1254 Hamre
 158. Dombok for Bergen 1816
 159. Register: Dombok for Bergen 1810
 160. Dombok for Bergen 1810
 161. Register: Dombok for Bergen 1811
 162. Dombok for Bergen 1811
 163. Bergen Magistrats Attestebøker I-III 1702-1741
 164. Register: Dombok for Bergen 1812
 165. Dombok for Bergen 1812
 166. Døypte i Hamre prestegjeld 1677-1691
 167. Bergen Domkapitelsprotokoll I 1605-1619
 168. Bergen Domkapitelsprotokoll IV 1667-1674
 169. Bergen Domkapitelsprotokoll V 1675-1685
 170. Bergen Domkapitelsprotokoll VI 1686-1694
 171. Bergen Domkapitelsprotokoll VII 1697-1708
 172. Bergen Domkapitelsprotokoll VIII 1783-1933
 173. Register: Dombok for Bergen 1844
 174. Dombok for Bergen 1844
 175. Register: Dombok for Bergen 1704
 176. Dombok for Bergen 1704
 177. Avskrift: Dombok for Bergen frå 1814
 178. Register til pantebøkene for Bergen by
 179. Husmannsskatten for Nordhordland fogderi 1695-1716
 180. Register: Dombok for Bergen stiftsoverrett 1814
 181. Dombok for Bergen Stiftsoverrett 1814
 182. Døypte, uektefødd, i Nykirken, Bergen 1700-1723
 183. Skifteregister for Bergen 1732-1737
 184. Fangeprotokoll for politiske fanger ved Bergen kretsfengsel 1940-1942
 185. Døypte m/fadre i Korskirken 1761-1770
 186. Konfirmerte i Askøy prestegjeld 1926-1930
 187. Avskrift: Bergen domkapitels protokoll IV 1667-1675
 188. Avskrift: Bergen domkapitelsprotokoll V 1675-1685
 189. Avskrift: Bergen Domkapitelsprotokoll VI 1686-1694
 190. St. Jørgens Hospital: Regnskap 1687-1806
 191. Overlegen for den spedalske sykdom: Administrasjon: Journal 1899-1916
 192. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Pasienter: Pasientfortegnelse 1865-1885
 193. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Arbeidsavdelingene: Arbeidsjournal 1863-1868
 194. Pleiestiftelsen for spedalske nr. 1: Diverse: Observasjonsprotokoll 1900-1905
 195. Lungegaardshospitalet: Direksjonen: Forhandlingsprotokoll 1849-1894
 196. Lungegaardshospitalet: Direksjonen: Kopibok: 1849-1859
 197. Register: Dombok for Bergen stiftsoverrett 1815
 198. Dombok for Bergen Stiftsoverrett 1815
 199. Register: Borgarleg vigde i Bergen 1920-1944
 200. Liste over røysteføre for kommuneval i Bergen 1934
 201. Konfirmerte i Fana prestegjeld 1762-1778 og 1790-1799
 202. Kyrkjebok for Haus: Vêrnotat frå presten 1693-1711
 203. Utflytta frå Hamre prestegjeld 1819-1824
 204. Utflytta frå Hamre prestegjeld 1823-1826
 205. Innflytta til Hamre prestegjeld 1817-1823
 206. Innflytta til Hamre prestegjeld 1818-1825
 207. Innflytta til Hamre prestegjeld 1826-1834
 208. Innflytta til Hamre prestegjeld 1835-1845
 209. Innflytta til Hamre prestegjeld 1846-1857
 210. Innflytta til Hamre prestegjeld 1858-1871
 211. Innflytta til Hamre prestegjeld 1872-1881
 212. Innflytta til Hamre sokn i Hamre prestegjeld 1885-1901
 213. Innflytta til Åsane sokn i Hamre prestegjeld 1882-1894
 214. Register: Dombok for Bergen stiftsoverrett 1816
 215. Utflytta frå Hamre prestegjeld 1827-1834
 216. Utflytta frå Hamre prestegjeld 1834-1845
 217. Utflytta frå Hamre prestegjeld 1846-1857
 218. Utflytta frå Hamre prestegjeld 1858-1871
 219. Utflytta frå Hamre prestegjeld 1871-1881
 220. Utflytta frå Hamre sokn i Hamre prestegjeld 1882-1907
 221. Utflytta frå Åsane sokn i Hamre prestegjeld 1882-1906
 222. Utflytta frå Åsane sokn i Hamre prestegjeld 1907
 223. Register: Borgarleg vigde i Bergen 1944-1961
 224. Register: Borgarleg vigde i Bergen 1962-1977
 225. Vigde i Nykirken sokn i Bergen 1912-1946
 226. Vigde i Birkeland sokn i Fana prestegjeld 1900-1944 i Hordaland
 227. Dombok for Bergen stiftsoverrett 1816
 228. Register: Dombok for Bergen stiftsoverrett 1813
 229. Register: Dombok for Bergen stiftsoverrett 1817
 230. Dombok for Bergen stiftsoverrett 1817
 231. Dombok for Bergen stiftsoverrett 1813
 232. Vigde i Fana sokn i Fana prestegjeld 1890-1897
 233. Vigde i Fana sokn i Fana prestegjeld 1898-1912
 234. Vigde i Fana sokn i Fana prestegjeld 1913-1932
 235. Vigde i Årstad prestegjeld 1912-1935
 236. Vigde i Årstad prestegjeld 1935-1957(1950)
 237. Konfirmerte i Korskirken i Bergen 1767-1817
 238. Gravlagde i Laksevåg prestegjeld 1951-1977
 239. Vigde i St. Paul katolske kirke i Bergen 1892-1949
 240. Vigde i Domkirken i Bergen 1912-1921
 241. Vigde i Domkirken i Bergen 1921-1937
 242. Vigde i Domkirken i Bergen 1937-1941
 243. Vigde i Domkirken i Bergen 1941-1953
 244. Vigde i Sandviken kirke i Bergen 1912-1923
 245. Vigde i Sandviken kirke i Bergen 1923 (1922)-1929
 246. Vigde i Sandviken kirke i Bergen 1929-1940
 247. Vigde i Sandviken kirke i Bergen 1940-1954
 248. Døde etter bombinga av Laksevåg 4. oktober 1944
 249. Døde etter flyangrep i Bergen 29. okt. 1944
 250. Register: Dombok for Bergen stiftsoverrett 1812
 251. Dombok for Bergen stiftsoverrett 1812
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.237.323 sider. I dag: 9578.


Søketid: 0,06 sekund.