Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 0301 Kristiania
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker

Me har følgjande databasar for same kommune:

 1. 1801-telling for 0301 Christiania
 2. 1865-telling for 0301 Christiania
 3. Emigranter fra Oslo 1867-1930 gammel
 4. Innleverte borgerskap og attester, Kristiania 1827
 5. Døpte i Akersh. slottsm. 1810-14
 6. 1875-telling for 0301 Christiania
 7. Konfirmerte ved Akersh. slottsm. 1810-14
 8. Viede ved Akersh. slottsm. 1810-14
 9. Borgere i Christiania 1698-1799
 10. Emigranter over Kristiania 1871-1930 ny
 11. Borgarar i Christiania 1815
 12. Statistikk: gifte/fødte/døde i Akershus stift 1735
 13. Døypte i Garnisonsmenigheten 1828-1841
 14. Konfirmerte: Sagene menigh., Kristiania 1881-1897
 15. Døypte i Sagene menighet i Kristiania 1880-1891
 16. Konfirmerte i Aker 1749-1805
 17. Vigde i Sagene menighet i Kristiania 1880-1897
 18. Copie-Bog ved Indretningen for Christiania Byes Sindssvage 1829-1841
 19. Konfirmerte i Sagene menighet i Kristiania 1910-1919
 20. Døypte i Garnisonsmenigheten i Christiania 1820-1828
 21. Manntall over Vaterland (i Christiania) 21.– 28. mars 1714, med et appendiks for Grønland, Gamlebyen og Hovedtangen
 22. Artistregister for Christiania 1891-1903
 23. Svikeren av Jens Bjørneboe i Det Norske Studentersamfund, Oslo 1961
 24. Jordebok over geistleg og verdsleg odels-, giftings-, kjøpe-, gave- og pantegods i Oslo, januar (til 9. februar) 1625
 25. Register fangealbum ved Botsfengslet 1885-1894
 26. Register til fangealbum ved Akershus Festning Arbeidsanstalt og Landsfengsel 1901-1910
 27. Døypte i Johannes menighet 1875-1881
 28. Konfirmerte i Johannes menighet 1875-1881
 29. Vigde i Johannes menighet 1875-1882
 30. Gravlagde i Johannes menighet 1875-1882
 31. Dødfødde i Johannes menighet 1875-1882
 32. Kommunal folketeljing for Kristiania frå 1923
 33. 1885-teljinga for 0301 Kristiania
 34. Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. A-F
 35. Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. G-K
 36. Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. L-R
 37. Politiske fanger i Bredtveit fengsel, Oslo, 1941-1945. S-Å
 38. Mottakelseprotokoll for Bredtvedt fengsel 1941-1944
 39. Mottakelseprotokoll for Bredtvedt fengsel 1944-1945
 40. Statspolitiets kartlegging av jøder i Oslo 1942, A-G
 41. Statspolitiets kartlegging av jøder i Oslo 1942, H-P
 42. Statspolitiets kartlegging av jøder i Oslo 1942, R-W og i Aker 1942, A-K
 43. Fotoregister til fangar i Botsfengslet i Kristiania 1857-1913
 44. Gravlagde i Oslo hospital i Aker prestegjeld 1850-1857
 45. Emigrantar frå Kristiania 1867-1927 tillegg
 46. Sjøinnrullering - ruller fra Oslo sjømannskontor 1877-1948
 47. Sjøinnrullering - ruller fra Oslo mønstringskontor 1819-1881
 48. Register til fangealbum for Christiania politikammer 1885-1899
 49. Dødfødde i Oslo Hospitalskirke 1804-1817
 50. Konfirmerte i Oslo Hospitalskirke 1761-1816
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.169.339 sider. I dag: 3373.


Søketid: 0,07 sekund.