Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1801-teljinga for heile landet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker

Me har følgjande databasar for same kommune:

 1. Kartsamlinga til Statsarkivet i Hamar
 2. Kunderegister for Herman Von Tangen
 3. Skipslistene for 1900-tellingen
 4. Kolerasjuke og-døde på Vestlandet 1848/49
 5. Minekart ved Statsarkivet i Bergen (kopiar)
 6. Minekart ved Statsarkivet i Bergen
 7. Dødsfall i Norge 1995-april 2001 (1947-2001)
 8. Norske skip i krig 1939-1945
 9. Passasjer- og mannskap på D/S Norge 28/06/1904
 10. Kart over geistleg inndeling 1922
 11. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45
 12. Fanteregister 1845
 13. Fortegnelse over norske laug 1843
 14. 1. sønnenfjellske dragonreg., Holstein 1758-1763
 15. 1. eskadron av dragonreg. til Holstein 1761
 16. Dagbok frå prisonen 1809-1812
 17. Regesta Norvegica
 18. Dombok frå 1500-talet, særleg Bergenssaker
 19. Milorg i Norge mars 1945
 20. Resultat av folkerøystinga 13. august 1905
 21. Resultat av folkerøystinga om kongedøme 1905
 22. 1801-teljinga i koda utgåve
 23. Taksasjonen for Krigsstyr 1718 av norske kjøpsteder, fogderier, stiftsgeistlighet og sivile og militære tjenestemenn
 24. Folkemengde fordelt etter kjønn, sivilstand og alder 1.januar 1901
 25. Diagram over folkemengde fordelt etter kjønn, sivilstand og alder 1.januar 1901
 26. Taksasjonen for Krigsstyr 1717 av norske kjøpsteder, fogderier, stiftsgeistlighet og sivile og militære tjenestemenn
 27. Merkeregister for fiskefartøy 1971
 28. Register over Kronens adkomstbrev 1587–1651
 29. Et vitnebrev av 1630 om Norges sørligste grensepunkt
 30. Register over norske teologar 1815-1902
 31. Merkeregister for fiskefartøy frå 1982
 32. Register: Statsborgarskapsbevillingar 1888-1921
 33. Statspolitiets kartlegging av jøder i Aker 1942, L-W og politikamrene fra Arendal til Romerike
 34. Statspolitiets kartlegging av jøder ved politikamrene fra Sandefjord til Ålesund 1942
 35. Matrikkelen 1838 for heile landet
 36. Statsrådsprotokoll 9. april 1940-18. desember 1942
 37. Dokumenter for NS-administrasjonen 1940
 38. Protokoll for administrasjonsrådet 1940
 39. Vedtaksprotokoll for administrasjonsrådet 1940
 40. Konferanseprotokoll for NS-administrasjonens kommissariske statsråder 1940-1941
 41. Protokoll for NS-administrasjonen 1942
 42. Register til statsrådsprotokollene 9. april 1940-25. mai 1945
 43. Protokoll for NS-administrasjonen 1943
 44. Protokoll for NS-administrasjonen 1944
 45. Dokumenter for NS-administrasjonen, vedtak utenfor ministermøtene, 1942-1945
 46. Lover fra NS-administrasjonen lnr 1-120, 1942
 47. Lover fra NS-administrasjonen lnr 121-237, 1942
 48. Lover fra NS-administrasjonen 1943
 49. Lover fra NS-administrasjonen 1944
 50. Lover fra NS-administrasjonen 1945
 51. Vedtaksprotokoll for NS-administrasjonen 1942-1945
 52. Protokoll over lover, beslutninger og vedtak for NS-administrasjonen 1942-1945
 53. Referatprotokoll for regjeringskonferanser 1940
 54. Referatprotokoll for regjeringskonferanser 1942
 55. Referatprotokoll for regjeringskonferanser 1944
 56. Statsrådsprotokoll 1943
 57. Statsrådsprotokoll 14. januar-30. juni 1944
 58. Statsrådsprotokoll 21. juli-15. desember 1944
 59. Register til statsrådsprotokollene 9. april 1940-25. mai 1945
 60. Fullmakt for Eidsvoldsrepresentantane frå byane i Sør-Noreg 1814
 61. Fullmakt for Eidsvoldsrepresentantane frå landdistrikta i Sør-Noreg 1814
 62. Fullmakt for Eidsvoldsrepresentantane frå Nord-Noreg 1814
 63. Protokollane frå matrikkelforarbeidet 1723 for heile landet
 64. 1701-manntalet for heile landet (skanna utgåve)
 65. Manntala frå 1664-1666 for heile landet (skanna utgåve)
 66. Lensrekneskap for heile landet (skanna utgåve)
 67. Stiftsamtstueregnskap (skanna utgåve)
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 121.357.006 sider. I dag: 3083.


Søketid: 0,09 sekund.