Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Mette Værnes og Ytterøy Historienemnd: Gravlagde i Ytterøy prestegjeld 1756-1817
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker

Me har følgjande databasar for same kommune:

 1. 1801-telling for 1722 Ytterøe
 2. 1865-telling for 1722 Ytterøen
 3. 1900-telling for 1722 Ytterøen
 4. Koppskatten 1645 for Inderøy fogderi
 5. Kvegskatt for Inderøy fogderi 1657
 6. 1701-manntalet for Ytterøy
 7. Manntalet 1664-1666 for Inderøy Prosti II
 8. 1776-manntalet for Ytterøy tinglag
 9. Folketelling 1810 for 1722 Ytterøy
 10. Gravlagde i Ytterøy prestegjeld 1718-1754
 11. Trulova og vigde i Ytterøy prestegjeld 1718-1755
 12. Døypte i Ytterøy prestegjeld 1692-1717
 13. Døypte i Ytterøy prestegjeld 1718-1755
 14. Offentlege skrifte i Ytterøy prestegjeld 1718-1747
 15. Offentlege skrifte i Ytterøy prestegjeld 1708-1717
 16. Ekstraskatten 1762 for Ytterøy tinglag
 17. Trulova og vigde i Ytterøy prestegjeld 1692-1717
 18. Folketelling 1791 for 1722 Ytterøy
 19. Grenaderruller fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1769
 20. Grenaderrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1770
 21. Grenaderrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1771
 22. Hovedlegd og Ungt mannskap 1769, Ytterøy Liv Komp.
 23. Kompanirulle for det 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv Kompani av 1769
 24. Grenaderrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøy liv kompani 1772
 25. Grenaderrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøy liv kompani 1773
 26. Ekstraskatten 1711 (Skoskatt og parykkskatt), hovedmantall Ytterøy prestegjeld
 27. Hovedmatrikuleringskommisjonens sammenligningsprotokoll 1819-1832, Ytterøy prestegjeld
 28. Grenaderrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1774
 29. Grenaderrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1775
 30. Grenader- og Musketerrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1776
 31. Grenader- og Musketerrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1777
 32. Grenader- og Musketerrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1778
 33. Grenader- og Musketerrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1779
 34. Grenader- og Musketerrulle fra 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Ytterøys liv kompani 1780
 35. Døypte i Ytterøy sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 36. Konfirmerte i Ytterøy sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 37. Konfirmerte i Verran sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 38. Utflytta frå Ytterøy sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 39. Utflytta frå Verran sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 40. Vigde i Ytterøy sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 41. Vigde i Verran sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 42. Innflytta til Ytterøy sokn i Ytterøy prestegjeld 1818-1842
 43. Innflytta til Verran sokn i Ytterøy prestegjeld 1818-1842
 44. Gravlagde i Verran sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 45. Rulle for Ytterøyiske kompani 1727
 46. Rulle for Ytterøyiske kompani 1728
 47. Rulle for sjø- og kystvern for Verran anneks, Ytterøy, 1807
 48. Rulle for 1. Trondhjemske Nasjonale Infanteri Regiment, Grenaderer og Musketerer i Ytterøyske Kompani 1789
 49. Rulle for 1. Trondhjemske Regiment, Reserve ungtmannskap i Ytterøy Liv Kompani 1761
 50. Rulle for Ytterøyske Liv Kompani 1746
 51. Mønsterrulle, 1. Trondhjemske Najonale Infanteri Regiment - Ytterøy Liv Kompani 1756
 52. Legdsrulle for sjøinnrullering for Mosvik 1803
 53. Rulle for Ytterøy livkompani 1748, hovudlegd og manntal
 54. Skifteregister for Inderøy og Ytterøy prestegjeld 1689-1751
 55. Skifteregister for Ytterøy og Inderøy tinglag 1751-1803
 56. 1. Trondhjemske regiment: Hovuddlegdsrulle for Ytterøy livkompani 1765
 57. 1. Trondhjemske regiment: Mannskap fra Ytterøy livkompani for å styrkje dansk forsvar i 1740-åra
 58. 1. Trondhjemske regiment: Reservesoldatar i beredskap frå Ytterøy livkompani 1758
 59. 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment: Utsendingar til Holsten, utvald mannskap frå alle kompaniar, 1761
 60. 1. Trondhjemske nasjonale infanteriregiment: Utsendingar til Holsten 1762, Offiserliste frå alle kompaniar
 61. Konfirmerte i Mosvik sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 62. Vigde i Mosvik sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 63. Gravlagde i Mosvik sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 64. Innflytta til Mosvik sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 65. Utlytta frå Mosvik sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 66. Gravlagde i Ytterøy sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1843
 67. Døypte i Mosvik sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 68. Folketeljing 1797 for kyrkjesokna Ytterøy og Mosvik i Ytterøy prestegjeld
 69. Døypte i Verran sokn i Ytterøy prestegjeld 1817-1842
 70. Offentlege og private skrifte i Ytterøy prestegjeld 1756-1792
 71. Konfirmerte i Ytterøy prestegjeld 1758-1816
 72. Konfirmerte i Ytterøy sokn i Ytterøy prestegjeld 1843-1867
 73. Betjente i Ytterøy prestegjeld 1787-1812
 74. Trulova og vigde i Ytterøy prestegjeld 1756-1816
 75. Døypte i Ytterøy prestegjeld 1756-1817
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.219.745 sider. I dag: 2755.


Søketid: 0,07 sekund.