Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Börje Jonsson: 1701-manntalet for Senja fogderi
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, førenamn og etternamn same person:
Nytt personsøk
   
Fann 2289 personar av 2289
1701-manntalet for Senja fogderi
Sokn Gard Stand og vilkår Fam. stilling Førenamn Farsnamn Merknad Alder
1 Trondenes sogn Sands tingsted Levigen Fogde Enche Leilending Maren Sl: Ifúer Hanßens 70
2 Trondenes sogn Sands tingsted Levigen Tienistekarle eller drenge Erich Olsen föd ved Trúndhiem 34
3 Trondenes sogn Sands tingsted Levigen Tienistekarle eller drenge Knúd Larsen föd paa Helgeland 64
4 Trondenes sogn Sands tingsted Levigen Tienistekarle eller drenge Peder Pederß fosterbarn 13
5 Trondenes sogn Sands tingsted Röchenes Bergens Borger med Ringe Negotie som og holder Jegte brúg till Indbÿgerniß ophold: Leilending Hans Raßmúsen Rafn 55
6 Trondenes sogn Sands tingsted Röchenes Sönner Raßmús Rafn holdis til bogen og informeris af een Stúdioso paa Harstad i samme Sogn ßom her effter Meldeß: 12
7 Trondenes sogn Sands tingsted Röchenes Sönner Niels Rafn 11
8 Trondenes sogn Sands tingsted Röchenes Tienistekarle eller drenge Hendrich Jörgenß 59
9 Trondenes sogn Sands tingsted Röchenes Tienistekarle eller drenge Peder Nielsen 36
10 Trondenes sogn Sands tingsted Röchenes Tienistekarle eller drenge Olle Joensen 20
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Börje Jonsson. Versjon frå 1/31/2002. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.627.667 sider. I dag: 2436.


Søketid: 0,06 sekund.