Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert pň dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gň til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

B÷rje Jonsson: 1701-manntalet for Senja fogderi
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same omrňde | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | S°k i alle basar | -Skanna kyrkjeb°ker | Skanna skiftemateriale | Skanna panteb°ker | Skanna tingb°ker
Hurtigs°k, f°renamn og etternamn same person:
Nytt persons°k
   
Fann 2289 personar av 2289
1701-manntalet for Senja fogderi
Sokn Gard Stand og vilkňr Fam. stilling F°renamn Farsnamn Merknad Alder
1 Trondenes sogn Sands tingsted Levigen Fogde Enche Leilending Maren Sl: If˙er Han▀ens 70
2 Trondenes sogn Sands tingsted Levigen Tienistekarle eller drenge Erich Olsen f÷d ved Tr˙ndhiem 34
3 Trondenes sogn Sands tingsted Levigen Tienistekarle eller drenge Kn˙d Larsen f÷d paa Helgeland 64
4 Trondenes sogn Sands tingsted Levigen Tienistekarle eller drenge Peder Peder▀ fosterbarn 13
5 Trondenes sogn Sands tingsted R÷chenes Bergens Borger med Ringe Negotie som og holder Jegte br˙g till Indb gerni▀ ophold: Leilending Hans Ra▀m˙sen Rafn 55
6 Trondenes sogn Sands tingsted R÷chenes S÷nner Ra▀m˙s Rafn holdis til bogen og informeris af een St˙dioso paa Harstad i samme Sogn ▀om her effter Melde▀: 12
7 Trondenes sogn Sands tingsted R÷chenes S÷nner Niels Rafn 11
8 Trondenes sogn Sands tingsted R÷chenes Tienistekarle eller drenge Hendrich J÷rgen▀ 59
9 Trondenes sogn Sands tingsted R÷chenes Tienistekarle eller drenge Peder Nielsen 36
10 Trondenes sogn Sands tingsted R÷chenes Tienistekarle eller drenge Olle Joensen 20
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: B÷rje Jonsson. Versjon frň 1/31/2002. Talet pň oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.800.945 sider. I dag: 2714.


S°ketid: 0,06 sekund.