Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1924 Målselv
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 3783 av 3783 personar på 516 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
306 5 Målselv 10 51 1 Fosmo j j j n n n
Fotograf:Gamle Målselv, prospektkort, 1890Lagt inn av:Olav Momrak-Haugan, Hauggrend
Fossmo gard i den tida den hadde si 'storhetstid'. Den store kvite bygningen er 'Engelskmannstua' bygd av John Fossmo i 1871, seld og rive i 1925. Bygningen til høgre for denne med endevegg mot lesar er den gamle hovudbygningen, denne står enno. Dei andre husa er burte og tunet vart i 1963 innvia som 'Fossmo Bygdetun', avd. av Målselv bygdemuseum. Det er seinare utvida med fleire tilflytta bygningar. (Kjelde: Musumsbrosjyre og særoppgåve.)
Veit du meir om biletet, bruk blyanten.

Olav Momrak-Haugan skriv:

Eit skjøte til Ole Johnsen av 31te mai 1836 nyttar namnet 'Bardofosmo'.
Fotograf:Gamle Målselv, prospektkort, ca 1880Lagt inn av:Olav Momrak-Haugan, Hauggrend
John Fosmo med engelsk lady under Bardufossen ca. 1880. (Kjelde:særoppgåve)
Veit du meir om biletet, bruk blyanten.
Fotograf:Usikkert, 1993?Lagt inn av:Olav Momrak-Haugan, Hauggrend
Dette er den gamle hovudbygningen, 'Fossmostua', slik den står i dag på bygdetunet. Etter tradisjonen er ein del av materialene frå nybyggjartida som starta i 1824, huset er seinare påbygd og ombygd fleire gonger, sist rundt 1872. Huset var i bruk som bolighus så seint som i 1959.
Veit du meir om biletet, bruk blyanten.
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Sedvanleg bustad Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Etnisitet Språk
2282 1 Simon Johnsen m b hf g Gaardbruger, selveier 1864
2283 Karen Johnsen k b hm g Gaardmandskone 1867
2284 Sigfrida Simonsen k b d ug Datter 1887
2285 Berta Simonsen k b d ug Datter 1888
2286 Johanna Simonsen k b d ug Datter 1891
2287 Anna Simonsen k b d ug Datter 1893
2288 Ingeborg Simonsen k b d ug Datter 1896
2289 Johannes Simonsen m b s ug Søn 1898
2290 Magnus Jørgensen m b tj ug Tjenestegut, gårdsarbeide 1881
2291 Lars Walnum m f Fagerlidal fl g Tømmermd., murer, dagarbeider, jordarb. m.m. 1833 n %b% n
2292 Olaf Olsen m b tj ug Gjætergut 1890
2293 Ingebrigt Knudsen m mt Bardo ubeslægtet hf g Gaardbruger og bødker 1846 Tønset Hed
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.188.033 sider. I dag: 10791.


Søketid: 0,12 sekund.