Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Börje Jonsson: 1666-manntallet for Lofoten, Vesterålen og Troms
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, førenamn og etternamn same person:
Nytt personsøk
   
Fann 5329 personar av 5329
1666-manntallet for Lofoten, Vesterålen og Troms
Sokn Nr. Gard Skyld i fisk Fam. stilling Merknad Førenamn Farsnamn Alder Brukar Side
1 Weróens sogn 1 Nordland 16 W Opsidder (Thorsten Erichsón, se side 17) Præsten H. Thorsten 6 W 5
2 Weróens sogn 1 Nordland Opsidder (Hans .., se s.16) Klocheren 2 W 5
3 Weróens sogn 1 Nordland Huusmend Ephraim Evendsóen 22 5
4 Weróens sogn 1 Nordland Opsidder Anders Stoerm 50 j W 5
5 Weróens sogn 1 Nordland Sönner Oluff Andersón 22 5
6 Weróens sogn 1 Nordland Opsidder Erich Germundsón 48 j W 5
7 Weróens sogn 1 Nordland Sönner Oluff Erichson 14 5
8 Weróens sogn 1 Nordland Opsidder Peder Andersón 30 j W 6
9 Weróens sogn 1 Nordland Opsidder Peder Hendrichsón 36 j W 6
10 Weróens sogn 1 Nordland Sönner Claus Pedesón 10 6
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Börje Jonsson. Versjon frå 4/19/2002. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.627.737 sider. I dag: 2506.


Søketid: 0,06 sekund.