Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

DIS-Sør-Trøndelag: Gravlagde i Meldal prestegjeld 1882-1893
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, berre avlidne:
Nytt handlingsøk
   
Nytt personsøk
Rolle    
Fann 1115 av 1115 personar i 805 forskjellige handlingar
Prot. ref. Side Lp.nr. År Gravlagd Jordfesta Sokn/Kyrkje
220 Meldal MINI 672.A09 222 28 1884 16.11.1884 16.11.1884 Meldal
Rolle Stilling Førenamn Etternamn Kjønn Bustad Fødestad Fødd dato Fødd år Død dato Død år Lege Meld
309 Avdød B Beret Jonsdr. K Ofstad Ofstad 17.06 1880 06.11.F 1884 N J
310 Pårørande F Hsmd. Jon Gundersen M Ofstad
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: DIS-Sør-Trøndelag. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.188.977 sider. I dag: 11735.


Søketid: 0,06 sekund.