Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
Emigranter over Kristiania 1871-1930 ny
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, førenamn og etternamn same person:
Nytt personsøk
   
Fann 283520 personar av 283520
Emigranter over Kristiania 1871-1930 ny
År Side Linjenr Ny fam.gr. Eksp.dato Reisedato Førenamn Etternamn Sivilstand Fam. stilling Yrke Kjønn Fødd dato Heimstad Reisemål Medbrakte pengar Linje Skip Frakt (kr) Føremål Løyve Merknad
231589 1915 185 31 1 12.10.1915 16.10.1915 Hugo Karlson ug fabr.arb. m 01.05.1897 Ärtemark f. Älfsb. Minnesota Kjerschow Fr. VIII 286 fl.betyg
231590 1915 185 32 1 12.10.1915 16.10.1915 Karl Yngve Anderson ug fabr.arb. m 28.03.1896 Ärtemark f. Älfsb. Minnesota Kjerschow Fr. VIII 286 fl.betyg
231591 1915 185 33 1 12.10.1915 16.10.1915 Helmer Emanuel Agaton Karlson ug gravarb. m 13.09.1895 Maria Magdelina f. Stockh. Minnesota Kjerschow Fr. VIII 286 fl.betyg
231592 1915 186 1 1 12.10.1915 16.10.1915 Karl Bernhard Anderson ug fabr.arb. m 31.05.1893 Amerika Minnesota Kjerschow Fr. VIII 286 paa besøk a.p.
231593 1915 186 2 1 12.10.1915 16.10.1915 Hulda Lars. g (chauffør) k 26.02.1891 Amerika Chicago Kjerschow Fr. VIII 255 paa besøk
231594 1915 186 3 1 12.10.1915 16.10.1915 Josef Natanuel Ols. g malerm. m 24.01.1889 Amerika New Jork Kjerschow Fr. VIII 191 paa besøk bevidnelse fra lensm. i Bærum. %65opv.%
231595 1915 186 4 12.10.1915 16.10.1915 Lottie Ols. g h k 31.08.1892 Amerika New Jork Kjerschow Fr. VIII 216 paa besøk
231596 1915 186 5 1 12.10.1915 16.10.1915 Eduard Samuel Joel Wedell ug kontorist m 01.01.1896 Danmark New Jork Kjerschow Fr. VIII 191 dansk dåbsattest
231597 1915 186 6 1 12.10.1915 16.10.1915 Bjer Flaks ug skuespiller m 15.08.1897 Danmark New Jork Kjerschow Fr. VIII 191 dansk dåbsattest
231598 1915 186 7 1 13.10.1915 16.10.1915 Erling Tjersland ug grosserer m 07.11.1887 Incognitogaten 10a New Jork 200 Kjerschow Fr. VIII 338 forretningsreise 2 md.
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 6/27/2002. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 121.357.103 sider. I dag: 3180.


Søketid: 0,14 sekund.