Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1865-telling for 1431 Jølster
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 2580 av 2580 personar på 387 forskjellige gardar
Distriktsnr. Side Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Merknad (gard) Overskrift
338 8 108 1ste Aalhuus Jølster Løsæt 202 2
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Hestar Stort kveg Får Svin Havre Poteter
2235 25 1 Marqvar Anderss. Husfader Gaardbruger g 51 m Jølsters Prgj. 2 18 30 1 7 2
2236 26 Ane Marie Eliasd. hans Kone g 47 k Jølsters Prgj.
2237 27 Ane Marie Marqvarsd. deres Datter ug 16 k Jølsters Prgj.
2238 28 Johanne Ludvigsd. Lægdslem ug 11 k Jølsters Prgj.
2239 29 Anders Pederss. Logerende Dagarbeider e 65 m Jølsters Prgj.
2240 30 1 Ludvig Nilss. Logerende Dagarbeider g 65 m Jølsters Prgj.
2241 31 Katrine Knudsd. hans Kone g 64 k Jølsters Prgj.
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 6/6/1998. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.628.043 sider. I dag: 2812.


Søketid: 0,07 sekund.