Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1885-teljinga for 0301 Kristiania
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt handlingsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 131578 av 131578 personar i 5964 forskjellige hus
Listenr. Gardnr Gateadr. By
2172 114 39 Bogstadveien Kristiania
Personnr. Etasje Førenamn Etternamn Fødd år Kjønn Fødestad Stilling Bostatus Merknad (person)
46377 1 3die Jens Rolfs. 1839 m Bergen Agenturforretning
46378 2 Emma Ovidia Rolfs. 1839 k T Hustru
46379 3 Anna Elisabeth Rolfs. 1867 k T datter
46380 4 Anna Catharina Rolfs. 1870 k T datter
46381 5 Christen Rolfs. 1875 m T Søn
46382 6 Sven Rolfs. 1878 m T Søn
46383 7 Julie Johannes. 1860 k Soon Tjenestepige
46384 8 2den Christian Falchenberg 1848 m Kragerø Kjøbmand
46385 9 Eva Falchenberg 1878 k T datter
46386 10 Marie Falchenberg 1881 k T datter
46387 11 Christian Falchenberg 1883 m T Søn
46388 12 Emmeline Gjerdrum 1847 k Skien Husbestyrerinde
46389 13 Borghild Bader 1866 k Kragerø mt tilrejsende
46390 14 Helga Ek 1866 k T Kokkepige
46391 15 Inga Anders. 1868 m Østre Aker Barnepige
46392 16 1ste Peder Balke 1804 m Toten Landskabsmaler
46393 17 Karen Balke 1812 k Soløer Hustru
46394 18 Emma Balke 1837 k T Telegrafistinde Emma Bakke sen.
46395 19 Thekla Balke 1858 k T datter
46396 20 Emma Balke 1878 k T Pleiedatter
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.188.069 sider. I dag: 10827.


Søketid: 0,12 sekund.