Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1885-teljinga for 0301 Kristiania
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt handlingsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 131578 av 131578 personar i 5964 forskjellige hus
Listenr. Gardnr Gateadr. By
5883 228 17 Nils Huusgade Kristiania
Personnr. Etasje Førenamn Etternamn Fødd år Kjønn Fødestad Stilling Arbeidsgjevar
130208 1 1st Et. H. Julius Johns. 1837 m Aker Kortarbeider
130209 2 Julie R. Johns. 1840 k Asker Hustru
130210 3 Carl Johan Hans. 1864 m T Arbeider Spigerværket
130211 4 Anton M. Hans. 1866 m T Fabrikarbeider
130212 5 Bernt Oskar Hans. 1868 m T Fabrikarbeider
130213 6 Valborg Marie Hans. 1872 k T
130214 7 Anna Lovise Hans. 1877 k T
130215 8 Jens Petter Hans. 1880 m T
130216 9 Hilda Caroline Hans. 1884 k T
130217 10 Johan Gulbrands. 1847 m T Arbeider Bentsebrug
130218 11 Lise Ols. 1847 k T
130219 12 Gulbrand Johans. 1871 m T Spigerarbeider H. Onsum
130220 13 Oskar Johans. 1880 m T
130221 14 Magnil Johans. 1883 k T
130222 15 Jul Johans. 1885 m T
130223 16 2den Theodor Hans. 1847 m T Spigerarb Onsum
130224 17 Anna Johns. 1848 k T
130225 18 Klara Johns. 1875 k T
130226 19 Hans Hans. 1876 m T
130227 20 Thora Hans. 1881 k T
130228 21 Ragna Hans. 1884 k T
130229 22 Malla Ols. 1866 k T Fabrikarbeiderske
130230 23 Nils Nils. 1850 m T Møllearbeider
130231 24 Amalie Nils. 1854 k T
130232 25 Carl Johan Nils. 1885 m T
130233 26 Reinhart Martinus. 1837 m T Møllerarbeider
130234 27 Karen Martinus. 1858 k T
130235 28 Alfred Martinus. 1883 m T
130236 29 Sofie Martinus. 1885 k T
130237 30 Oskar Christians. 1861 m T Møller
130238 31 Hilda Anders. 1865 k T
130239 32 Christian Jens. 1816 m T
130240 33 Anna Sundsd. 1811 k T
130241 34 Olava Christians. 1846 k T Fabrikarbeider
130242 35 Gunda Peders. 1827 k T
130243 36 Elise Anders. 1865 k T Fabrikarb.
130244 37 Emma Daniels. 1864 k T Fabrikarb.
130245 38 Theodor S. Ramme 1817 m Etne Prgj. Arbeismand
130246 39 Ole Christoffers. 1807 m Gulbransdalen Arbeismand
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 121.356.974 sider. I dag: 3051.


Søketid: 0,15 sekund.