Digitalarkivet
Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdatert, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | 1910 | Søk i alle basar | Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Databaseveljaren
Vel database
Fylke
Kommune
Kjeldekategori
Tidsperiode

Eller søk etter database
Søkeomgrep
Det er forskjell på store og små bokstavar.
"Aker" vil finna Aker, men ikkje Ullensaker, "aker" finn begge.

Det er funne 18 databasar.Valde databasar
Folketeljingar og manntal, 1660
   1666-manntallet for Lofoten, Vesterålen og Troms
   Manntall 1663-66 for Lofoten, Vesterålen og Senja

Folketeljingar og manntal, 1801
   1801-telling for 1911 Qvædfjords

Folketeljingar og manntal, 1865
   1865-telling for 1911 Kvæfjords

Folketeljingar og manntal, 1875
   1875-telling for 1911 Kvæfjord

Folketeljingar og manntal, 1900
   1900-telling for 1911 Kvæfjord Album

Folketeljingar og manntal, andre
   Lister over personnamn i folketeljinga 1845 for Troms (Tromsø og Kvæfjord)

Folketeljingar og manntal, 1701
   1701-manntalet for Senja fogderi

Kyrkjebøker, døypte
   Døpte Kvefjord 1821-57

Kyrkjebøker, vigde
   Vielser Kvefjord 1821-57

Kyrkjebøker, gravlagde
   Begravde Kvefjord 1821-57

Emigrantar, bergen etter kommune
   Emigrantar over Bergen frå Nord-Norge

Skifte, skifteprotokollar
   Geistlige skifter i Troms og Finmark 1697-1824
   Militære skifter i Troms og Finmark 1741-1817
   Skifteregister Troms 1690-1805

Branntakstprotokollar
   Branntakstregister for delar av Troms 1821-1957

Andre
   Fullmakt for Eidsvoldsrepresentantane frå Nord-Noreg 1814

Matriklar og jordebøker, matriklar
   Skattematrikkelen 1647 for Troms og Finnmark
Dokumentasjon
Du kan no søkja gjennom alle databasane i eitt søk. Digitalarkivet - hjelp til databaseveljar

Å finna informasjon i Digitalarkivet

Det meste av materialet i Digitalarkivet er basert på protokollar og dokument frå statsarkiva og Riksarkivet. I tillegg vil ein også finna noko kommunalt og fylkeskommunalt materiale, noko som er privat og noko frå utlandet. Felles for materialet eller "kjeldene" i Digitalarkivet, er at det skal byggja på originalt kjeldemateriale. Informasjonen er lagra på to måter; som søkbare databasar, eller på internettsider som bokstavrette avskrift eller digitale bilete. Ved å bruka databaseveljaren finn ein begge desse typane av materiale.

Alt materiale i Digitalarkivet kan finnast ved hjelp av menysystemet, også databasane i Digitalpensjonatet. Materialet er sortert geografisk, etter årstal og etter kjeldetype. Med kjeldetype tenkjer me aller først på kva for eit arkiv det originale dokumentet tilhøyrer, men og på kvar databasane høyrer heime meir "tematisk". Målet med organiseringa av materialet, har vore at enkelt skal kunna finna fram i Digitalarkivet jamvel om ein er kjend i arkiva eller ikkje. Etter at ein har vald kategori, kjem ein tekst fram til høgre i vindauget. Denne vil innehalda informasjon som er nyttig å lesa før ein byrjar å søkja i databasane.

I tillegg til menysystemet i databaseveljaren, kan ein også søkja etter databasane. Dette søkjet kan ikkje kombinerast med menysystemet. Øvst på den blå lina er det snarvegar til dei landsomfattande folketeljingane. Dei same databasane vil også kunna finnast ved hjelp av databaseveljaren.

Les meir:
Hjelp til databaseveljaren

Framsida | English | Kontakt | Gammel debatt | Ny debatt | Ordlista | Nyttige lenker | Hjelp | Hjelp til nye sider