Digitalarkivet
Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdatert, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | 1910 | Søk i alle basar | Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Databaseveljaren
Vel database
Fylke
Kommune
Kjeldekategori
Tidsperiode

Eller søk etter database
Søkeomgrep
Det er forskjell på store og små bokstavar.
"Aker" vil finna Aker, men ikkje Ullensaker, "aker" finn begge.

Det er funne 126 databasar.Valde databasar
Folketeljingar og manntal, 1660
   1666-manntallet for Lofoten, Vesterålen og Troms
   Manntall 1663-66 for Lofoten, Vesterålen og Senja

Folketeljingar og manntal, 1801
   1801-telling for 1902 Tromsøe
   1801-telling for 1911 Qvædfjords
   1801-telling for 1914 Trondenæs
   1801-telling for 1915 Sand
   1801-telling for 1917 Astadfiords
   1801-telling for 1927 Tranøe
   1801-telling for 1929 Bergs
   1801-telling for 1931 Lenvigs
   1801-telling for 1936 Carlsøe
   1801-telling for 1938 Lyngens
   1801-telling for 1941 Schiervøe
   1801-telling for 1944 Torskens

Folketeljingar og manntal, 1865
   1865-telling for 1902 Tromsø
   1865-telling for 1911 Kvæfjords
   1865-telling for 1914 Throndenæs
   1865-telling for 1917 Ibestads
   1865-telling for 1922 Bardo sogn (i Maalselven prg
   1865-telling for 1924 Maalselven sogn (i Maalselve
   1865-telling for 1927 Tranø
   1865-telling for 1929 Bergs
   1865-telling for 1931 Lenviks
   1865-telling for 1933 Balsfjordens
   1865-telling for 1934 Tromsøsundets
   1865-telling for 1936 Carlsø
   1865-telling for 1938 Lyngens
   1865-telling for 1941 Skjervø

Folketeljingar og manntal, 1875
   1875-telling for 1902 Tromsø
   1875-telling for 1911 Kvæfjord
   1875-telling for 1914 Trondenes
   1875-telling for 1915 Bjarkøy
   1875-telling for 1917 Ibestad
   1875-telling for 1922 Bardu
   1875-telling for 1924 Målselv
   1875-telling for 1927 Tranøy
   1875-telling for 1929 Berg
   1875-telling for 1931 Lenvik
   1875-telling for 1933 Balsfjord
   1875-telling for 1934 Tromsøysund
   1875-telling for 1936 Karlsøy
   1875-telling for 1938 Lyngen
   1875-telling for 1941 Skjervøy
   1875-telling for 1943 Kvænangen

Folketeljingar og manntal, 1900
   1900-telling for 1902 Tromsø
   1900-telling for 1911 Kvæfjord Album
   1900-telling for 1914 Trondenes
   1900-telling for 1915 Bjarkøy
   1900-telling for 1917 Ibestad Album
   1900-telling for 1921 Salangen Album
   1900-telling for 1922 Bardu Album
   1900-telling for 1924 Målselv Album
   1900-telling for 1925 Sørreisa Album
   1900-telling for 1926 Dyrøy Album
   1900-telling for 1927 Tranøy
   1900-telling for 1929 Berg
   1900-telling for 1930 Hillesøy
   1900-telling for 1931 Lenvik Album
   1900-telling for 1932 Malangen
   1900-telling for 1933 Balsfjord
   1900-telling for 1934 Tromsøysund Album
   1900-telling for 1935 Helgøy
   1900-telling for 1936 Karlsøy Album
   1900-telling for 1938 Lyngen
   1900-telling for 1941 Skjervøy
   1900-telling for 1942 Nordreisa
   1900-telling for 1943 Kvænangen

Folketeljingar og manntal, andre
   Lister over personnamn i folketeljinga 1845 for Troms (Tromsø og Kvæfjord)

Folketeljingar og manntal, 1701
   1702-manntalet for Tromsø futedømme
   1701-manntalet for Senja fogderi

Skattelister, andre
   Fogd Tønders skattenotater ca. 1739-1743

Kyrkjebøker, døypte
   Døpte Tromsø 1787-95
   Døpte Kvefjord 1821-57
   Døpte Bardu 1851-89
   Døypte i Bardu sokn i Målselv prestegjeld 1832-1850
   Døpte Målselv 1853-84
   Døypte i Målselv sokn i Målselv prestegjeld 1884-1904
   Døypte i Øverbygd sokn i Målselv prestegjeld 1871-1900
   Døpte Lenvik 1784-1853
   Døypte i Lenvik prestegjeld 1753-1783
   Døypte i Hillesøy sokn i Lenvik prestegjeld 1880-1895
   Døpte Malangen 1858-86
   Døpte Balsfjord 1856-97
   Døpte Lyngen 1863-78
   Døypte i Nordreisa sokn i Skjervøy prestegjeld 1878-1894

Kyrkjebøker, konfirmerte
   Konfirmerte i Bardu 1839-1849
   Konfirmerte i Øverbygd sokn i Målselv prestegjeld 1871-1900
   Konfirmerte i Lenvik prestegjeld 1753-1783
   Konfirmerte i Skjervøy prestegjeld 1771-1779

Kyrkjebøker, vigde
   Vielser Kvefjord 1821-57
   Vielser Bardu 1851-89
   Vielser Målselv 1853-84
   Vigde i Øverbygd sokn i Målselv prestegjeld 1884-1902
   Vielser Lenvik 1784-1853
   Trulova og vigde i Lenvik prestegjeld, 1753-1783
   Vielser Malangen 1858-86
   Vielser Balsfjord 1856-97
   Vielser Lyngen 1863-78
   Vigde i Nordreisa sokn i Skjervøy prestegjeld 1878-1894

Kyrkjebøker, gravlagde
   Gravlagde i Tromsø prestegjeld 1806-1821
   Gravlagde i Tromsø prestegjeld 1821-1828
   Begravde Kvefjord 1821-57
   Døde i Trondenes 1900-1916
   Begravde Bardu 1851-89
   Gravlagde i Bardu 1832-1850
   Begravde Målselv 1853-84
   Døde i Målselv 1884-1904
   Gravlagde i Nedre Bardu 1900-1996
   Begravde Lenvik 1784-1853
   Begravde Malangen 1858-86
   Begravde Balsfjord 1856-97
   Begravde Lyngen 1863-78

Emigrantar, emigrantprotokollar
   Utvandret fra Målselv og Bardu 1867-1930

Emigrantar, bergen etter kommune
   Emigrantar over Bergen frå Nord-Norge

Skifte, skifteprotokollar
   Geistlige skifter i Troms og Finmark 1697-1824
   Militære skifter i Troms og Finmark 1741-1817
   Skifteregister Troms 1690-1805
   Register: Skifteavskrifter for Lenvik 1706-1753 ved Lenvik Museum

Branntakstprotokollar
   Branntakstregister for delar av Troms 1821-1957
   Branntakstregisteret for Tromsø by 1846-1950
   Branntakstregister for Tromsøysund m.m

Andre
   Skipsregister for Troms og Finnmark ca. 1903-1974
   Register til sjømannsrulle frå Tromsø 1868-1899
   Fullmakt for Eidsvoldsrepresentantane frå Nord-Noreg 1814

Rettargang og straff, tingbøker
   Register: Tingbokavskrifter for Lenvik 1723-1800 ved Lenvik Museum

Matriklar og jordebøker, matriklar
   Skattematrikkelen 1647 for Troms og Finnmark
Framsida | English | Kontakt | Gammel debatt | Ny debatt | Ordlista | Nyttige lenker | Hjelp | Hjelp til nye sider