Digitalarkivet
Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdatert, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | 1910 | Søk i alle basar | Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Databaseveljaren
Vel database
Fylke
Kjeldekategori
Underkategori
Tidsperiode

Eller søk etter database
Søkeomgrep
Det er forskjell på store og små bokstavar.
"Aker" vil finna Aker, men ikkje Ullensaker, "aker" finn begge.

Det er funne 443 databasar.
Innskrenk utvalet eller trykk på knappen under.Dokumentasjon
Du kan no søkja gjennom alle databasane i eitt søk.
Finn gardar

For fødselsår ta med: | Lik valt år | +/-1 år | +/-2 år | +/-5 år | +/-10 år | Hjelp

Folketeljinga frå 1865 i Digitalarkivet

Folketeljinga frå 1865

Kgl. res. 11. oktober 1865 bestemte at det natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar 1866 skulle haldast "almindelig Folketælling" i Norge. Alle som på tidspunktet for teljinga var mellombels fråverende (på reise, til sjøs osv.), skulle teljast på heimstaden. Personer som ved teljinga var midlertidig til stades (på besøk), skulle utelatast. Innsamlinga av teljingsdataa vart gjennomført fra 8. januar 1866.

På denne sida er det mogleg å søkja i folketeljinga 1865 for heile landet. Ein søkjer på ein og ein variabel og snevrar inn etter kvart. Det er no også mogleg å søkja på gardsnamn i kombinasjon med andre variablar. Om du vil søkja berre på gardsnamn, trykk på lenka "Finn gardar".

Om du ønskjer å søkje i eit prestegjeld/ein kommune, vel du område i menyen til venstre.

Digitalarkivet og Registreringssentralen for historiske data (RHD) har fått istand ei avtale om utveksling av data. Folketeljingane frå 1865, 1875 og 1900 finst også hjå RHD.

Les meir:
Om 1865-teljinga
Spesialteikn i teljinga
Avkortingar nytta i teljinga
Manglar i teljinga
Folketeljingar i Noreg

Framsida | English | Kontakt | Gammel debatt | Ny debatt | Ordlista | Nyttige lenker | Hjelp | Hjelp til nye sider