Digitalarkivet
Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdatert, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | 1910 | Søk i alle basar | Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Databaseveljaren
Vel database
Fylke
Kjeldekategori
Underkategori
Tidsperiode

Eller søk etter database
Søkeomgrep
Det er forskjell på store og små bokstavar.
"Aker" vil finna Aker, men ikkje Ullensaker, "aker" finn begge.

Det er funne 192 databasar.
Innskrenk utvalet eller trykk på knappen under.Dokumentasjon
Du kan no søkja gjennom alle databasane i eitt søk.
Finn gardar

For fødselsår ta med: | Lik valt år | +/-1 år | +/-2 år | +/-5 år | +/-10 år | Hjelp

Folketeljinga frå 1875 i Digitalarkivet
Folketeljinga frå 1875

Ved ein kongeleg resolusjon den 23. oktober 1875 vart det avgjort at ei folketeljing skulle haldast den 3. januar det følgjande året. Ein valde datoen med omsyn til teljarane og det faktum at alle som hadde vore på reise i forbindelse med høgtida ville mest sannsynleg vere tilbake i sine heimar.

På denne sida er det mogleg å føreta landsomfemnande søk i folketeljinga 1875, men ver merksam på at materialet ikkje dekkjer heile landet. Me har ikkje registrert noko sjølve; det aller, aller mest er materiale me har fått frå RHD. Såleis er dekninga god i Nord-Norge, dårleg i resten. Ein søkjer på ein og ein variabel og snevrar inn etter kvart. Det er no også mogleg å søkja på gardsnamn i kombinasjon med andre variablar. Om du vil søkja berre på gardsnamn, trykk på lenka "Finn gardar".

Om du ønskjer å søkje i eitt prestegjeld/éinkommune, vel du område frå menyen til venstre.

Digitalarkivet og Registreringssentralen for historiske data (RHD) har fått istand ei avtale om utveksling av data. Folketeljingane frå 1865, 1875 og 1900 finst også hjå RHD.

Les meir:
Folketeljingar i Noreg .

Framsida | English | Kontakt | Gammel debatt | Ny debatt | Ordlista | Nyttige lenker | Hjelp | Hjelp til nye sider