Digitalarkivet
Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdatert, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Databaseveljar | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | 1910 | Søk i alle basar | Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Databaseveljaren
Vel database
Fylke
Kjeldekategori
Underkategori
Tidsperiode

Eller søk etter database
Søkeomgrep
Det er forskjell på store og små bokstavar.
"Aker" vil finna Aker, men ikkje Ullensaker, "aker" finn begge.

Det er funne 599 databasar.
Dette er for mange å visa.
Innskrenk utvalet ditt.Dokumentasjon
Du kan no søkja gjennom alle databasane i eitt søk.
Finn gardar

For fødselsår ta med: | Lik valt år | +/-1 år | +/-2 år | +/-5 år | +/-10 år | Hjelp

Folketeljinga frå 1900 i Digitalarkivet

Folketeljinga frå 1900

Kgl. res. 8. august 1900 slo fast det skulle haldast folketeljing i Noreg kl. 24.00. natt til mandag 3. desember 1900. Alle innbyggjarane i landet skulle registrerast der dei var på teljingstidspunktet.

På denne sida er det mogleg å søkja i folketeljinga 1900 for heile landet. Ein søkjer på ein og ein variabel og snevrar inn etter kvart. Det er no også mogleg å søkja på gardsnamn i kombinasjon med andre variablar. Om du vil søkja berre på gardsnamn, trykk på lenka "Finn gardar".

Om du ønskjer å søkje i ein bestemt kommune, vel du område i menyen til venstre.

I desember 2000 vart datamaterialet frå folketeljinga 1900 i Digitalarkivet utvida. I tillegg til at det vart gjort ein del korreksjonar, vart også listene for dei fleste ekstrahushaldningane og skipslistene lagte ut i Digitalarkivet. Ekstrahushaldningane vart slått saman med kommunen dei høyrte inn under. Skipslistene finn ein i lista til venstre, under "Heile landet".

Digitalarkivet og Registreringssentralen for historiske data (RHD) har fått istand ei avtale om utveksling av data. Folketeljingane frå 1865, 1875 og 1900 finst også hjå RHD.

Les meir:
Om 1900-teljinga
Spesialteikn i teljinga
Avkortingar nytta i teljinga
  
Manglar i 1900-teljinga

Folketeljingar i Noreg

Framsida | English | Kontakt | Gammel debatt | Ny debatt | Ordlista | Nyttige lenker | Hjelp | Hjelp til nye sider