Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: Døpte Bardu 1851-89
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Nytt personsøk
   
Fann 1437 personar av 1437
Døpte Bardu 1851-89
År Døypt Fødd dato Namn Ekte/uekte Kjønn Far stilling Far førenamn Far etternamn Far bustad Mor stilling Mor etternamn Mor etternamn Mor bustad Heimedøypt I tekst Merknad2 Kyrkjebok
1 1861 10 Febr. 23 Oct 1860 Johanne E K Gbr. Blostrup Olsen Beret Ols. Øistad Hdbt. af Krmd. Ole Olsen Øimo 0 8 for Målselv sogneprestembete
2 1861 s. d. 20 Decbr. fr. A. Anne Margrete E K Ind. Jens Johan Jensen Amalie Joachime Magdalene Jochums. Brandmo Hdbt. af Gbr. Peder Ols. Finkrog 0 8 for Målselv sogneprestembete
3 1861 s. d. 5 Jan. Ole E M Gbr. Ole Olsen Øimo Ingri Johannes. 0 8 for Målselv sogneprestembete
4 1861 s. d. 10 Febr Karl E M Gbr. Johan Lars. Foshaug Berit Johanne Johannes. 0 8 for Målselv sogneprestembete
5 1861 24 Mrts 2 Nobr. fr. A. Berit Marie E K Ind. Peder Lars. Stromsli Ingeborg Kirstine Johannes. Hdbt. af Kirkesanger John Peders. Stromsmo 0 8 for Målselv sogneprestembete
6 1861 7 Juli 31 Mai Ole E M Ind. Lars Olsen Høiden H. Martine Olsdatter 0 8 for Målselv sogneprestembete
7 1861 s. d. 30 Jan Elisabeth E K Gbr. John Lars. Lund Siri Ols. 0 Tvilling til no 7 8 for Målselv sogneprestembete
8 1861 s. d. s. d. Siri Anne E K Gbr. John Lars. Lund Siri Ols. 0 Tvilling til no 6 8 for Målselv sogneprestembete
9 1861 Kors 25 Decbr. fr. A. Marie E K Huusmand Ole Johanness. Karen Bertine Jens. Under Brandmo Hdbt. af Gbr. Peder Ols. Krogen 0 8 for Målselv sogneprestembete
10 1861 1 April 24 Octbr. fr. A. Oliver E M Gbr. Ole Johns. Bonnæs Kristi Anders. Hdbt. af Gbr. Bersvend Anders. Bonnæs 0 8 for Målselv sogneprestembete
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.654 sider. I dag: 163.


Søketid: 0,14 sekund.