Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Knut Bryn: Dagbok frå prisonen 1809-1812
Digitalpensjonatet, Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker

Dagbok fra prisonen

Dansken Jens Christian Krog (1787-1862) var prisonfange fra 1807 til 1814. Gjennom alle disse årene skrev han dagbok med notater om dagliglivet som krigsfange, om medfanger og fangevoktere og om krigens gang slik fangene oppfattet den gjennom rykter og informasjon fra nye fanger som kom til. Dagboken som er en verdifull dokumentasjon av prisonlivet, skal være i privat eie, men det finnes en maskinskrevet avskrift som undertegnede er så heldig å ha en fotokopi av. Avskriften av selve dagboken er på 237 sider, og i tillegg følger kopi av en del brev som ble skrevet om bord på prisonskipene.

Denne databasen inneholder opplysninger som Jens Christian Krog har tatt med om navngitte, norske medfanger. Dette gjelder selvsagt bare en ganske liten del av de nordmenn som satt i prisonen, men likevel mange nok til at noen vil finne igjen personer i familier de arbeider med. Spesielt vil det være nyttig når Krog omtaler personer som døde, som rømte eller som "entret", dvs. slapp fri fra fangen­skapet mot å arbeide som sjømenn på britiske skip.

 

Knut Bryn
Molde, 1. november 2004

Fann 277 personar
Dagbok frå prisonen 1809-1812
År Dato Førenamn Farsnamn Etternamn Heimstad Stilling Prisonskip Merknad
1 1809 9.11. Hiortås? Kaptein Brave (Han kom fra parole i Mortonhampstead(?). Hadde trolig gjort seg skyldig i noe straffbart)
2 1809 12.11. Peder Hauch Christiania Styrmann Brave (Ble sluppet fri)
3 1809 22.12. Hiortås? Kaptein Brave (Ble sluppet fri)
4 1810 28.3. Lars Tyeholdt Thronhjem Brave ... fri fra skibet for at fare med et engelsk skib bestemt til Cadix
5 1810 30.3. Christian Tømmer Tønsberg Kokk Brave Om formiddagen gik en af vores kokker ved navn Christian Tømmer fra Tønsberg i engelsk tjeneste
6 1810 2.4. Peder Lemvig Thronhjem Brave Om formiddagen entrede en mand i engelsk orlogstjeneste ved navn Peder Lemvig fra Thronhjem
7 1810 4.4. John Saxvig Thronhjem Brave ... da de fik at vide at han tænkte at ville entre, gik de samtlig op paa skandsen og hentede ham ned og trak ham nøgen ud, og han havde vist ikke kommet af sted, havde han ikke gjort anstalt til betaling
8 1810 4.4. Thore Bendi(x)en Thronhjem Brave (Entret britisk orlogstjeneste)
9 1810 7.4. Woll Christensen Båtsmann Brave Om eftermiddagen gik igen 2 i engelsk koofarditjeneste, en baadsmand, navnlig Woll Christensen og en dreng ved navn Michel Hansen
10 1810 7.4. Michel Hansen Brave Om eftermiddagen gik igen 2 i engelsk koofarditjeneste, en baadsmand, navnlig Woll Christensen og en dreng ved navn Michel Hansen
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Knut Bryn. Versjon frå 12/20/2004. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.627.743 sider. I dag: 2512.


Søketid: 0,07 sekund.