Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1900-telling for 0101 Fredrikshald
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt handlingsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 12193 av 12193 personar i 2785 forskjellige hus
By Husliste Kretsnr Gate Matr.nr. Våningshus Utan hushald Etasje Busetnad Personliste Tilstades i huset Heimehøyrande Leiligh. nr. Type Etasje Tal rom etasje Tal kjøkken Tilstades i leil. Heimehøyrande
358 Fredrikshald 18 3a Fæstningsgaden 163, 213, 216 almindeligt Vaaningshus n 1 2 2 6 7 1 Forhus 1ste 6 1 3 4
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
1614 1 Faste Svends. m b hf g Klokker og Huseier 1842 Holtaalen s. Trondhj. Amt n s
1615 Gurine Svends. k b hm g Husmoder 1842 Levanger Lands. n. Trondhj. amt n s
1616 Anna Sofie Svends. k b d ug Damesøm 1879 Bolsø, Romsdalen n s
1617 Morten Luther Svends. m f Leipzig s ug Musiker 1877 Bolsø, Romsdal n s
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.188.231 sider. I dag: 10989.


Søketid: 0,04 sekund.