Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet: 1900-telling for 1103 Stavanger
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt handlingsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 29279 av 29279 personar i 6680 forskjellige hus
By Husliste Kretsnr Gate Matr.nr. Våningshus Sidebygning Utan hushald Etasje Busetnad Kjellar Personliste Leiligh. nr. Type Etasje Tal rom kjeller Tal kjøkken
1984 Stavanger 2 14 Kongsgade 4 Stavanger Sparekasse Vedbod n 2 1 1 1 1 Forhus Kjælder 3 1
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
8705 1 Ole Paulsen m b Hf Bedstefader e Bankbud 1834 Kongsberg Bu N S
8706 Paul Paulsen m f !! S g Styrmand 1863 Flekkefjord LM N S
8707 Marthine Paulsen k b Hm g Hustru 1868 T N S
8708 Gurine Paulsen k b D ug Datter 1894 T N S
8709 Oluf Paulsen m b S ug Søn 1895 T N S
8710 Nikolai Paulsen m b S ug Søn 1898 T N S
8711 Gustav Paulsen m b Broder ug Bogbinder mester 1871 T N S
8712 Martha Aagesen k b Tj ug Tjenestepige 1877 T N S
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 11/23/1999. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.189.069 sider. I dag: 11827.


Søketid: 0,10 sekund.