Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1900-telling for 1301 Bergen
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt handlingsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 70211 av 70211 personar i 14988 forskjellige hus
By Husliste Kretsnr Gate Matr.nr. Våningshus Sidebygning Utan hushald Etasje Busetnad Ledig Kvist Kjellar Personliste Leiligh. nr. Type Etasje Tal rom etasje Tal rom kvist Tal kjøkken
13654 Bergen 20 136 Parkvei, store 1 Vaaningshus nei n 2 1 ingen ingen ingen 1 1 Forhus i Husets 2 Etager i Husets 2de 10 3 1
Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Nasjonalitet Trussamf.
63823 Albert Gran m b Hf g Kjøbmand og Consul 1838 t n s
63824 Auguste Gran k b Hm g hustru 1844 Hamburg n s
63825 Valborg Gran k f Kristiania D ug datter 1866 t n s
63826 Albert Gran m f London S ug Skuespiller 1868 t n s
63827 Einar Gran m b S ug Handelsfuldmægtig 1873 t n s
63828 Birger Gran m f Bordeaux S ug Handelskontorist 1878 t n s
63829 Anna Gjøen k b Tj ug Stuepige 1868 Edø Præstegjeld Rom n s
63830 Andrea Andersen k b Tj ug Kokkepige 1869 Mangers Præstegjeld SB n s
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 4/13/1999. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.614.377 sider. I dag: 1372.


Søketid: 0,09 sekund.