Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1902 Tromsø
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt handlingsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 7440 av 7440 personar i 660 forskjellige hus
By Husliste Kretsnr Gate Matr.nr. Våningshus Sidebygning Utan hushald Etasje Busetnad
1 Tromsø 1 1 Strandveien 616 Våningshus Fjøs- og ladebygning, ved- og kullbod n 1 1
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Etnisitet Språk
1 1 Johan Widding Hagerup m f Spitsbergen hf g Sømand, skipper 1846 Tromsøsundet n n
2 Eline Marie Hagerup f Moe k b hm g Husgjerningen 1846 n n
3 Berta Ludvikka Hagerup k b d ug Sypige 1871 Tromsøsundet n n
4 Lars Moe Hagerup m f På reise til Skjærvø med DS Senjen s ug Sømand, styrmand 1873 Tromsøsundet n n
5 Viga Pauline Julianna Hagerup k b d ug Butikkjomfru 1879 Tromsøsundet n n
6 Margot Johanna Hagerup k b d ug Fotografelev 1881 Tromsøsundet n n
7 Johan Sverdrup Hagerup m f s ug Sømand 1883 Tromsøsundet n n
8 Helga Marie Hagerup k b d ug 1885 Tromsøsundet n n
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.238.925 sider. I dag: 11180.


Søketid: 0,07 sekund.