Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1915 Bjarkøy
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1824 av 1824 personar på 283 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Bjarkøy 1 18 5 Vestnæs j j j n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Sedvanleg bustad Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Trussamf.
1 1 Maren Mikalsdatter k b hm e Gårdmandsenke S. 1851
2 Joakim Evertsen m f Harstad s ug Fisker Inderst 1876 Baptist
3 Anna Evertsdatter k b d ug Datter 1878 Baptist
4 Hans Evertsen m b s ug Fisker Søn 1883
5 Inga Evertsdatter k b d ug Datter 1885
6 Markus Evertsen m b s ug Søn 1888
7 Inga Andersen k mt Harstad fl e Tjenestepige på hotel 1872 Andenæs
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.239.042 sider. I dag: 11297.


Søketid: 0,10 sekund.