Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1927 Tranøy
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1696 av 1696 personar på 237 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Tranøy 1 1 3 Lavik nordre j j n n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Sedvanleg bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Etnisitet Språk
1 1 Gunnar Andersen m b hf g Fisker og gaardbrug 1860 Sørreisen Tr lf n
2 Berntine Andersen k b hm g Husgjerning 1871 Salangen Tr lf n
3 Petra Gundersen k b d ug Husgjerning og barnep. 1891 lf n
4 Ludvig Hansen m b Stisøn ug Barn 1894 Salangen n %b% n
5 Leonhard Gundersen m b s ug Barn 1898 lf n
6 Jens Olsen m mt Espenes Troms el g Jordarbeider og husmand 1822 Hedemarken
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.238.630 sider. I dag: 10885.


Søketid: 0,09 sekund.