Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1929 Berg
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 2387 av 2387 personar på 350 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Berg 1 1 1 Medfjordbotn n j n n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Etnisitet Språk
1 1 Petter Olsen m b hf g Fisker og Gårdbruger (Bygselmand) 1858 n %b% n
2 Johanna Olsen k b hm g Fisker og Gaardmandskone 1855 Lenvik Tr n %b% n
3 Ingvard Pettersen m f Ørnfjord Hillesø s ug Fisker og gaardbrugsarbeide 1879 n %b% n
4 Odin Pettersen m b s ug Fisker og gaardbrugsarbeide 1884 n %b% n
5 Edor Pettersen m b s ug Søn 1894 n %b% n
6 Gunhilde Pettersen k b d ug Datter 1886 n %b% n
7 Johanna Pettersen k f Hopen d ug Datter 1889 n %b% n
8 Gurine Pedersen k b fl Svigermor e Husligt arbeide (Eget erhverv) 1827 Maalselven Tr n %b% n
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.243.647 sider. I dag: 15902.


Søketid: 0,09 sekund.