Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1933 Balsfjord
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 3209 av 3209 personar på 442 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Balsfjord 1 63 3 Skrean j j n n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Etnisitet Språk
1 1 Lars Andersen m f Tromsøsundet i Båd hf g Gårdbr. (Selveier) og fisker 1870 b %lf% n
2 Elisabet Ingebrigtsdatter k b hm g Gårdbrkone og budeie 1874 Malangen Tr
3 Fritjof Larsen m b s ug søn 1894
4 Klara Larsdatter k b d ug Datter 1896
5 Lovin Larsen m b s ug Søn 1897
6 Ingebrigt Larsen m b s ug Søn 90999
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.700 sider. I dag: 209.


Søketid: 0,14 sekund.