Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1935 Helgøy
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1341 av 1341 personar på 188 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Helgøy 1 6 2 Brennes j j j n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad
1 1 Mathias Olsen m b hf g Gaardbr. S og fisker 1861
2 Thea Olsen k b hm g Gaardmandskone 1863
3 Valdemar Mathiasen m b s ug Søn 1894
4 Oline Mathiasen k b d ug Datter 150899
5 1 Adolf Ingebrigtsen m b hf g Fisker, dagarbejder Inderst 1851
6 Nille Ingebrigtsen k f Havnen hm g Inderstkone 1854
7 Hans J. Eilertsen m b el ug Fisker 1855 Karlsø Tr
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.602 sider. I dag: 111.


Søketid: 0,14 sekund.