Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1936 Karlsøy
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1911 av 1911 personar på 258 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Karlsøy 1 8 9 Torheim j j j n j n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad
1 1 Anton Haugjord m b hf g Folkeskolelærer, prokurist ved handelsforretn. gårdbr. ekspeditør,postaabner 1872 Næsne Nor
2 Mette Haugjord k b hm g Landhandel 1873 Værø Nor
3 Adolf Haugjord m b tj ug Dreng og handelbetjent 1877 Næsne Nor
4 Jensine Aronsen k b tj e Tjenestepige 1852
5 Helga Haugjord k b d ug Datter 1894
6 Astrid Haugjord k b d ug 1895
7 Sverre Haugjord m b s ug Søn 190599
8 Ragna Haugjord k b d ug Datter 190599
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.238.635 sider. I dag: 10890.


Søketid: 0,09 sekund.