Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1941 Skjervøy
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 2751 av 2751 personar på 382 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Skjervøy 1 under 1 1 Manskarvik n j n n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Mellombels bustad Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Etnisitet Språk
1 1 Anders Andersen m f Kjelvik hf g Fisker Husmand gaardbruger 1849 f n
2 Beret Anna Andersen k b hm g Husmd?? Husstel 1853?? n %b% n
3 Anders Andersen m f Spitnæs s ug Fisker 1884 n %b% n
4 John Andersen m b s ug Søn 1886 Kvænangen Tr n %b% n
5 Nils Andersen m f Meiland s ug Søn 1888 n %b% n
6 Johan Peder Andersen m b s ug Søn 1893 n %b% n
7 Carl A. Andersen m b s ug Søn 1895 n %b% n
8 Anne Andersen k b tj ug Fjøspige 1843 Kvænangen Tr lf n
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.239.028 sider. I dag: 11283.


Søketid: 0,09 sekund.