Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1942 Nordreisa
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1520 av 1520 personar på 217 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Nordreisa 1 43 3 Skarpsnoe j j n n j n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Etnisitet Språk
1 1 Peder Mejland m b hf g Landhandler og Bagermester egen forretning 1872 Skjærvø Tr n %b% n
2 Marie Josefine Mejland k b hm g Bagermesterkone Syforretning 1870 Vadsø Fin n %b% n
3 Alfred Sevrinsen m b tj ug Bagerlærling 1876 n %b% n
4 Peder A. Karlsen m b tj ug Bagerlærling 1882 n %b% n
5 Ingb. Kristine Konst k b tj ug Tjener husarbeide kræaturstel 1882 Skjærvø Tr
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 5/28/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.237.720 sider. I dag: 9975.


Søketid: 0,09 sekund.