Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1900-telling for 1943 Kvænangen
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1827 av 1827 personar på 279 forskjellige gardar
Personliste Herad Krets Gardnr Bruksnr. Gard Korn, potet Kreatur Fjærkre Bikubar Kjøkkenhage Frukthage
1 1 Kvænangen 1 under 1 4 Segelvik n j n n n n
Hushald nr. Førenamn Etternamn Kjønn Busett Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Etnisitet Språk
1 1 Ole Larsen m b hf g Fisker, Husmand 1865 lf l
2 Marit Kvivesen k b hm g Husmandskone 1867 lf l
3 Nils Olsen m b s ug Husmandssøn 1891 lf %b% l
4 Lars Olsen m b s ug Husmandssøn 1894 lf %b% l
5 Oliva Olsen k b d ug Husmandsdatter 1896 lf %b% l
6 Kristian Olsen m b s ug Husmandssøn 300400 lf %b% l
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.238.953 sider. I dag: 11208.


Søketid: 0,10 sekund.