Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

Digitalarkivet
1801-telling for 1941 Schiervøe
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1987 av 1987 personar på 109 forskjellige gardar
Amt Prestegjeld Sokn Gard/hus
1 Finmarken Schiervøe Schiervøe Schiervøe
Nytt hushald Førenamn Etternamn Hushaldstill. Alder Sivilstand Yrke Merknad Kjønn
1 * Ole Meldahl Angel Huusbond 53 Hans 2det hendes 1ste ægteskab Sognepræst har jord hvoraf svares afgivt til hr. proprietair lyng. selv holder i M
2 Christiana Helena Grønbek Hans kone 37 Hans 2det hendes 1ste ægteskab K
3 Peder Angel Deres børn 7 M
4 Benjamin Angel Deres børn 5 M
5 Rebekka Angel Deres børn 15 K
6 Kirsten Angel Deres børn 9 K
7 Hans Erichsen Tienestefolk 34 Ugivt M
8 Peder Pauli Tienestefolk 23 M
9 Mogens Aslak Tienestefolk 27 M
10 Ole Andersen Tienestefolk 20 M
11 Mette Gloge Tienestefolk 32 K
12 Rakel Hansd Tienestefolk 21 K
13 Maren Eddisd 23 K
14 Anna Sørensd Tienestefolk 22 K
15 Berit Hendrichsd Tienestefolk 21 K
16 Vilhelmina Grønbek Konens søster 32 Underholdes af carite K
17 * Hendrich Rasch Huusbonde 29 Ugift Giestgiver har ey jord, og har huus til leie M
18 Johannes Pedersen Tienestekarl 15 M
19 Hans Andersen Dagleier 50 M
20 Marit Erichsd Dagleier 60 K
21 Sissel Rasch Huusbondens moder 52 'født klædeboe' K
22 Johan Rasch Hendes søn 8 M
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: Digitalarkivet. Versjon frå 10/30/1999. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.238.165 sider. I dag: 10420.


Søketid: 0,09 sekund.