Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1865-telling for 0519 Søndre Fron
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 3824 av 3824 personar på 659 forskjellige gardar
Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Matr.nr.
3 1 Skurdals Søndre Froens Sør-Fron Wadet 90a
Personnr. Nytt hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Hestar Stort kveg Får Svin Bygg Erter Poteter
1 1 1 Ole Hansen hf Gaardbr. og Selveier g 39 m Søndr. Fron 2 14 10 1 2 1/2 2/10 4 1/2
2 2 Beret Johnsdatter Hans Kone g 41 k Nordr. Fron
3 3 John Olsen Deres Søn ug 12 m Søndr. Fron
4 4 Marit Olsdatter Deres Datter ug 14 k Søndr. Fron
5 5 Julla Olsdatter Deres Datter ug 9 k Søndr. Fron
Digitalarkivet 2019. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 6/5/1998. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2019
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 120.628.095 sider. I dag: 2864.


Søketid: 0,07 sekund.