Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1865-telling for 1917 Ibestads
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 5679 av 5679 personar på 874 forskjellige gardar
Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Matr.nr.
1 1 Salangens nedre Ibestads Ibestads Grøtland 110
Personnr. Nytt hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Hestar Stort kveg Får Svin Bygg Poteter
1 1 1 Kristen Olsen hf Gaardbruger og selveier g 39 m Ibestad 1 7 10 1 1/2 8
2 2 Beret M. Henriksdatter Hans kone g 38 k Ibestad
3 3 Hans Kristensen Deres søn ug 9 m Ibestad
4 4 Hartvig Kristensen Deres søn ug 7 m Ibestad
5 5 Ole Kristensen Deres søn ug 4 m Ibestad
6 6 Dortea M. Kristensdatter Deres datter ug 1 k Ibestad
7 7 Ole Kristensen Hans fader Føderaadsm. e 70 m Ibestad
8 8 Tobias Tobiassen Tjenestekarl ug 30 m Ibestad
9 9 Johanna Pedersdatter Tjenestepige ug 27 k Ibestad
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.625 sider. I dag: 134.


Søketid: 0,21 sekund.