Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1865-telling for 1922 Bardo sogn (i Maalselven prg
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 915 av 915 personar på 137 forskjellige gardar
Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Matr.nr.
1 1 Lundbergs Bardo Maalselvens Aasen 404
Personnr. Nytt hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Sjukdom Merknad (person) Hestar Stort kveg Får Svin Bygg Poteter
1 1 1 Jon Olsen hf Gaardbruger og selveier g 46 m Lilleelvedalen 2 16 27 1 2 8
2 2 Marit Ingebrigtsdatter Hans kone g 56 k Tønsæt
3 3 Simon Jonsen Deres søn ug 18 m Maalselven
4 4 Ole Martin Jonsen Deres søn ug 16 m Maalselven
5 5 Johan Martin Jonsen Deres søn ug 10 m Maalselven
6 6 Beret Jonsdatter Deres datter ug 13 k Maalselven
7 7 Ole Jonsen Hans fader føderaadsmand g 70 m Lilleelvedalen
8 8 Beret Simonsdatter Hans kone g 68 k Lilleelvedalen
9 9 Kari Olsdatter Tjenestepige ug 38 k Lilleelvedalen har lidt af den ?? Syg
10 10 Olea Olsdatter Tjenestepige ug 32 k Maalselven
11 11 Ane Evensdatter Tjenestepige ug 16 k Meldalen
12 12 Peder Johannessen Klever Logerende arbeider ug 32 m Nordre Froen
13 13 Johan Sandberg Tjenestekarl ug 21 m Sverige E: flyttet hit fra svensk liste
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.237.308 sider. I dag: 9563.


Søketid: 0,14 sekund.