Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1865-telling for 1929 Bergs
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 810 av 810 personar på 124 forskjellige gardar
Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Gard Matr.nr.
1 1 Bergs Bergs Bergs Havn 51
Personnr. Nytt hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Hestar Stort kveg Får Svin Bygg Poteter
1 1 1 Eilert Brox hf Gaardbr. Selveier Fisker g 50 m Berg 1 6 22 2 1 4
2 2 Signild Kristofersdatter hans Kone g 46 k Berg
3 3 Johan D. Brox deres Søn hjelper Faderen ug 17 m Berg
4 4 Petrikka T. Brox deres Datter ug 21 k Berg
5 5 Ingeborg D. Brox deres Datter ug 19 k Berg
6 6 Kristine Brox deres Datter ug 12 k Berg
7 7 Baarntine Brox deres Datter ug 8 k Berg
8 8 Eletine Brox deres Datter ug 5 k Berg
9 9 Dankerd Brox deres Søn ug 1 m Berg
10 10 1 Jacob Larsen Selvfostekarl og Fisker ug 27 m Berg
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 7/24/2000. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.582 sider. I dag: 91.


Søketid: 0,09 sekund.