Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1865-telling for 1941 Skjervø
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 4464 av 4464 personar på 683 forskjellige gardar
Distriktsnr. Skuledistrikt Sokn Prestegjeld Merknad (sokn) Gard Matr.nr.
1 1 Skjervø Skjervø Skjervø For Spesiallisterne gjælder den Be Isakeidet 257
Personnr. Nytt hushald Førenamn Etternamn Fam. stilling Yrke Sivilstand Alder Kjønn Fødestad Trussamf. Hestar Stort kveg Får Poteter
1 1 1 Andreas Qvale hf Gaardbruger og Inderst g 54 m Vægens P.G. Luthers 2 7 17 1/4
2 2 Marianna Qvale hans Frue g 46 k Vefsens P. Luthers
3 3 Edvart Svæderup Qvale deres Søn ug 12 m Skjervøy Luthers
4 4 Andreas Qvale deres Søn ug 7 m Skjervøy Luthers
5 5 Signe Marika Qvale deres Datter ug 10 k Skjervøy Luthers
6 6 Valgborg Deløvine Qvale* deres Datter ug 5 k Skjervøy Luthers
7 7 Balethe Helsen Husholderske ug 41 k Skjervøy
8 8 Inger Kirstene Mathisdatter Tjænestepige ug 20 k Tømmernæs Luthers
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.735 sider. I dag: 244.


Søketid: 0,10 sekund.