Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1875-telling for 1915 Bjarkøy
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 1185 av 1185 personar på 185 forskjellige gardar
Kretsnr Herad Bustad nr. Bustad Gardnr
1 1 Bjarkøy 1 Slagstad 153
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Kjønn Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Bostatus Hestar Kyr Sauer Bygg Poteter
1 1 1 Nils Laurits Hanssen m hf g Bygselmand Fisker 1830 Throndenæs Pstg. b 1 6 29 3 10
2 2 Mette Malene Iversdatter k hans Kone g 1828 Slagstad Sands Pgl. b
3 3 Ida Ovidia Nilsdatter k deres Datter ug 1857 Slagstad Sands Pgl. b
4 4 Ane Marie Nilsdatter k deres Datter 1858 Slagstad Sands Pgl. b
5 5 Hansine Kristine Nilsdatter k deres Datter 1862 Slagstad Sands Pgl. b
6 6 Stina Pouline Nilsdatter k deres Datter 1868 Slagstad Sands Pgl. b
7 7 Martin Leonard Ludviksen m Opdrages paa Fattigkassens Regning 1872 Helø Prgj. b
8 8 Nils Johan Iversen m Logerende e Skomager 1796 Fenæs Prgj. b
9 9 Kristian Johannessen m Tjenestedreng ug 1856 Tromsø By b
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 1/23/2002. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 118.238.127 sider. I dag: 10382.


Søketid: 0,12 sekund.