Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1875-telling for 1933 Balsfjord
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 3850 av 3850 personar på 474 forskjellige gardar
Kretsnr Herad Bustad nr. Bustad Gardnr
1 1 Balsfjord 1 Telleberg 91a2b2
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Kjønn Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Bostatus Kyr Sauer Poteter
1 1 1 Hans Henrik Kjær m hf e Grdbr. Selveier 1802 Lenvig Sogn b 4 2 2
2 2 Ane Andersdatter k Tjenestepige ug Husholderske 1829 Balsfjord b
3 3 Marta Mattiasdatter k Tjenestepige ug Budeie 1850 Balsfjord b
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 1/23/2002. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.649 sider. I dag: 158.


Søketid: 0,14 sekund.