Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1875-telling for 1936 Karlsøy
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 2175 av 2175 personar på 299 forskjellige gardar
Kretsnr Herad Bustad nr. Bustad Gardnr
1 1 Karlsøy 1 Karlsø 133
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Kjønn Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Bostatus Hestar Kyr Sauer
1 1 1 Mikal Kobro m hf g Sognepræst gårdbruger 1848 Hosanger S.og P. b 1 5 6
2 2 Julie Kobro k kone g 1851 Klæbo S.og P. b
3 3 Trine Kobro k d ug 1875 Karlsøy b
4 4 Hanna Sørensdatter k Tyende ug tjenestepige 1857 Karlsøy b
5 5 Vilhelmine Bliksen k Tyende ug tjenestepige 1859 Karlsøy b
6 6 1 Andreas Semmingsen m hf g husbondskarl 1834 Maalselven S.og P. b 2
7 7 Anne Marie Henriksdatter k kone g budeie 1841 Maalselven S.og P. b
8 8 Anna Berntsdatter k pleiebarn ug 1867 Karlsøy b
9 8.1 Georg Thode m Logerende ug Distriktslæge 1846 Trondhjem f
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.800.940 sider. I dag: 2709.


Søketid: 0,15 sekund.