Dette er ein gamal versjon av Digitalarkivet. Denne nettsida vil vera tilgjengeleg fram til tilsvarande funksjonalitet er etablert på dei nye nettsidene til Digitalarkivet. Data i dette grensesnittet blir ikkje oppdaterte, og nye data blir ikkje publiserte her. Gå til http://arkivverket.no/digitalarkivet for oppdaterte og nye data.

RHD: 1875-telling for 1941 Skjervøy
Digitalarkivet
Databaseveljar | Same område | 1801 | 1865 | 1875 | 1900 | -1910 | Søk i alle basar | -Skanna kyrkjebøker | Skanna skiftemateriale | Skanna pantebøker | Skanna tingbøker
Hurtigsøk, to personar: Etterfølgjande person Personar på same gard
Nytt gardsøk
   
Nytt personsøk
   
Fann 3212 av 3212 personar på 455 forskjellige gardar
Kretsnr Herad Bustad nr. Bustad Gardnr
1 4 Skjervøy 1 Meiland (Skidenbergviken) 112
Personnr. Hushald Førenamn Etternamn Kjønn Fam. stilling Sivilstand Yrke Fødd år Fødestad Bostatus Trussamf. Kyr Sauer
1 1 1 Anders Andersen Harabak m hf g Husmand med Jord 1814 Kemi Finland b Evangel. Lutersk 1 8
2 2 Anna Stina Aronsdatter k hans Kone g 1823 Finland b Evangel. Lutersk
3 2.1 Peder Aron Andersen m Sønnen ug Hjælper og forsørger sine Forældre Fisker 1847 Skjervøy f Evangel. Lutersk
Digitalarkivet 2018. Rettar til databasen: RHD. Versjon frå 12/30/1899. Talet på oppslag: 0 (0 i dag)WebCens © Jan Oldervoll 1998-2018
-Framsida | -English | -Kontakt | Gammel debatt | -Ny debatt | Ordlista | -Nyttige lenker | Hjelp | -Hjelp til nye sider

Sidan 23.1 1998: 117.472.730 sider. I dag: 239.


Søketid: 0,07 sekund.